– Totalt bortkastet med mellomløsninger

Fosna-Folket.no

– Totalt bortkastet med mellomløsninger. 

I den endelige tilrådningen til Fylkesmannen er det understreket at verken Ørland, Osen eller Roan bør bestå som egne kommuner. Det primære rådet fra Fylkesmannen er at Fosen samles til ett rike etter 2020. Roan-ordfører Einar Eian er ikke overrasket.

– Voldsom prosess

– Nei, det er ingen overraskelser i tilrådninga. Men jeg må si at dersom målet er en Fosen-kommune, er det totalt bortkastet med mellomløsninger på veien dit, sier Eian.

– Det er en voldsom prosess bare å bli enig om sammenslåing og deretter slå sammen to organisasjoner. Vi må huske at vi har ansatte å ta vare på oppi dette, og hvis vi skal være i sammenslåingsprosesser i ti år er det uholdbart, mener ordføreren.

«Svært sårbar»

Om Roan skriver Fylkesmannen følgende: «Kommunen er svært sårbar mht framtidig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Kommunen har mye ressurser for samfunnsutvikling, men har ikke kapasitet til å realisere dette selv. Kommunen er derimot viktig for å bygge opp under et regionalt tyngdepunkt på Fosen».

Eian mener imidlertid at Roan fint kan klare seg alene på kort sikt, og derfor ikke behøver å inngå i noen mellomløsning.

– Avventende

– Utgangspunktet mitt var en kommune bestående av Åfjord og Roan. Nå som det er tydelig at målet er en Fosen-kommune, ser jeg ingen grunn til mellomløsninger, sier ordføreren.

-Hvordan vurderer du situasjonen til Roan nå?

– Jeg er litt avventende foreløpig. Vi har vedtak om sammenslåing med Åfjord. Dersom Åfjord slår seg sammen med Bjugn, blir Roan stående alene. Det takler vi på kort sikt.

– Hvor viktig tror du denne tilrådningen blir?

– Fylkesmannen er Statens forlengede arm ute i regionene, så at det blir tillagt noe vekt vil jeg tro.

2025 mer aktuelt

Heller ikke ordførerkollega Tom Myrvold i Ørland er overrasket over tilrådningen. Han mener imidlertid 2020 er for tidlig.

– Jeg er for så vidt enig i det Fylkesmann sier om en Fosen-kommune, men 2020 er sannsynligvis for tidlig. Selv har jeg sagt 2025, og jeg konstaterer at Fylkesmannen også åpner for at det kan være aktuelt, sier Myrvold.

«Tunge nasjonale oppgaver»

Fylkesmannen skriver følgende om Ørland:

«Kommunen er sårbar mht framtidig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Kommunen har stor betydning for utviklingen av et regionalt tyngdepunkt på fosen, og har tunge nasjonale oppgaver som krever at areal, tjenester og samfunnsutvikling ses i et regionalt perspektiv innenfor bo- og arbeidsmarkedet. Spørsmålet om kommunesenter og andre fordelingsspørsmål er krevende, men det er et underliggende og tydelig flertall over tid hos innbyggerne som ønsker sammenslåing med Bjugn.»

Mer realistisk med Ørland og Bjugn

Myrvold anser det som langt mer realistisk at Ørland slår seg sammen med Bjugn, enn at Ørland skal inngå i en storkommune bestående av Åfjord, Bjugn og Roan.

– Sammenslåing av Ørland og Bjugn bygger på bredere kunnskapsgrunn og innbyggerinvolvering. Det andre alternativet må utredes nærmere, og det vil forsinke arbeidet med å samle Fosen til en kommune, mener Myrvold.

– Jeg er prinsipielt mot bruk av tvang der det er gjennomført gode lokale prosesser, og det mener jeg vi har hatt. Å tvinge Ørland inn i en slik konstellasjon uten muligheter til å påvirke tjenestefordeling vil jeg motarbeide ved en hver mulighet. Det er mye mindre realistisk alternativ enn Ørland og Bjugn, sier han.

Ikke nådig

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) kunne med stort flertall i kommunestyret tirsdag vedta en sammenslåing med Åfjord. Dette blir imidlertid ikke lagt særlig vekt på av Fylkesmannen, og ordføreren er ikke nådig i sin omtale av tilrådninga.

– Mange har ment at kommunereformen har hatt farseaktige sider. Det være seg hvordan vi lokalpolitikere har løst oppgaven, eller hvordan regjeringen har endret forutsetninger underveis. Jeg ser med munterhet at også Fylkesmannen ønsker en rolle, sier han.

– Nærmer oss farsens kjerne

Han har liten tro på at Stortinget vil foretrekke tvangsgiftermål mellom Bjugn og Ørland framfor en frivillig fusjon mellom Bjugn og Åfjord.

– Jeg vil gjerne se at Stortinget opphever en frivillig søknad, for å bytte den med tvangssammenslåing med en kommune som ønsker å stå alene, og som gir en løsning Fylkesmannen selv kaller midlertidig. Vi nærmer oss da farsens kjerne i denne episoden. Jeg forholder meg som før til de vedtak som blir fattet i Bjugn kommunestyre, sier Undertun.

%d bloggere liker dette: