Tomtefesterne om borgerlig enighet om nye regler: – En krigserklæring

Hytteavisen.no

  

De borgerlige partiene på Stortinget er enige om forslag til nye tomtefesteregler. De vil at festeavgiften skal settes til to prosent av råtomtverdien, altså en halv prosent ned fra Regjerningens forslag. Tomtefestealliansen med Grethe Gjertsen i spissen sier rett ut at det er en krigserklæring.


Gjertsen har tidligere varslet at festerne vil ta saken om så er helt til Strasbourg om Regjeringens forslag blir stående. Modifiseringen som stortingsflertallet nå foreslår mildner ikke Tomtefestealliansen, som består av Norges Hytteforbund, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Norges Huseierforbund og Tomtefesterforbundet.
Strasbourg neste

– Du kan hilse og si at da er det Strasbourg neste, sier hun til NTB. Det er her Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen holder til. Som kjent var det denne som i 2012 påla Norge å endre Tomtefesteloven etter at grunneiere vant fram med sitt syn i Strasbourg.
Ville finne balanse

KrFs justispolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, framholder at det for Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF har vært viktig å finne fram til en rettferdig balanse mellom grunneierne og tomteleierne. Men fellesforslaget synes ikke å falle i god jord noen steder. Norges Skogeierforbund er også skuffet.
– Dette er et lavere nivå enn det regjeringen har lagt opp til, og det er et vesentlig lavere nivå enn det som ville være normal avkastning for denne type kapital, sier administrerende direktør Erik Lahnstein til NTB.
Ap: Avskaff hele systemet

På Stortinget var det opprinnelig ønsket å etablere bred enighet for å gi både festere og grunneiere ro. Men det er åpenbart urealistisk.
– Denne situasjonen beviser at ordningen med tomtefeste er såpass komplisert og omstridt at den på sikt bør avvikles, sier Arbeiderpartiets saksordfører Lene Vågslid. Arbeiderpartiet ville ha avgiften enda lavere, ned i 1,25 prosent. Partiet ønsket i tillegg at taket nedreguleres gradvis for hvert ekstra mål tomt. Dette mente man ville ivareta festere som fra gammelt av sitter på store tomter.
50.000-60.000 i avgift

Tomtefestealliansen har regnet seg fram til at noen festere kan få en årlig avgift på 50.000-60.000 kroner for tomta der de har sin hytte eller sitt hus. Fra tomtefesternes representanter og i flere juridiske betenkninger blir det hevdet at Regjeringen i sitt forslag går mye lenger enn nødvendig for å bringe lovgivningen i samsvar med dommen i EMD.
Slik kan reglene bli

Tomtefesterforbundet har på sin hjemmeside denne kortfattede beskrivelsen av de nye reglene som foreslås ved forlengelse av festevtalen:

Avtaler som løper ut etter 1. juli 2015:

Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften innen tre år etter at festetiden er ute. Bortfesteren får dermed rett til et engangsløft av festeavgiften i forbindelse med forlengelsen av avtalen.
Avtaler som allerede er forlenget:

For avtaler som er forlenget før 1. juli 2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunktet å løpe på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven og frem til og med 31. desember 2017 kreve regulering av festeavgiften. Bortfesteren får dermed rett til et engangsløft av festeavgiften selv om avtalen allerede er forlenget, men dette må kreves innen utløpet av 2017.

%d bloggere liker dette: