TILFREDSSTILLENDE VANNKVALITET FRA HOPSTAD VANNVERK

Roan.kommune.no

Resultat av vannprøver tatt den senere tid viser at vannet fra Hopstad vannverk har tilfredsstillende kvalitet.

Vannet kan nå brukes på vanlig måte.