Til offentlig høring: Reguleringsplan Måvika

Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø vedtok i sitt møte 10.04.19, sak 27/19 å legge Reguleringsplan for Måvika, gnr. 65/5 i Roan kommune ut på høring / offentlig ettersyn i 6 uker.
Frist for å komme med innspill til reguleringsplanen er: 27. mai 2019.

https://www.roan.kommune.no/om-roan/kunngjoringer-og-horinger/til-offentlig-horing-reguleringsplan-mavika-gnr-65-5-i-roan-kommune.13607.aspx

%d bloggere liker dette: