TIL OFFENTLIG ETTERSYN: 

Roan.kommune.no

TIL OFFENTLIG ETTERSYN: SØKNAD OM MIDLERTIDIG OG PERMANENT UTSLIPPSTILLATELSE FOR TUNNEL FV14 SUMSTAD – HELLFJORD

Frist for å komme med merknader til søknaden: 10.05.17 

Se hele søknaden her (PDF, 321 kB)