TIL OFFENTLIG ETTERSYN: EIENDOMSTAKST OG EIENDOMSSKATT I ROAN KOMMUNE 2017

Roan.kommune.no

Lagt ut til offentlig ettersyn ved Roan kommunehus i 4 uker fra 28. februar 2017.

Liste over takster og utlignet skatt for 2017 ligger ut til offentlig ettersyn i Roan kommunehus i 4 uker fra 28.februar 2017.

Den generelle eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille med unntak av boliger/fritidsboliger som har 2 promille.

Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer med forfall i juni og september 2017.

Skatteseddel blir utsendt til skatteyterne. Innbetalingskort vil bli oversendt i god tid før forfall.

Økonomiavdelingen

Utleggsliste bolig og fritid 2017 (PDF, 155 kB)
Utleggsliste næring 2017 (PDF, 39 kB)
Utleggsliste verk og bruk 2017 (PDF, 40 kB)

%d bloggere liker dette: