TE-sjefen har fortsatt troen

Fosna-Folket.no

Ståle Gjersvold klar for å møte olje- og energiministeren i Åfjord fredag.

– Vedtaket var det vi kunne håpe på, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi til Fosna-Folket. Han finner det naturlig at Statnett står på at det skal foreligge vedtak om utbygging av 1000 MW vindkraft før et nytt vedtak om kraftlinja.
TrønderEnergi har nå bedt om et møte med alle de statlige aktørene for å se om det er mulig å komme fram til en omforent løsning innen fristen 30. juni.

– Skal vi finne en løsning krever det at de statlige aktørene er løsningsorienterte, sier Gjersvold.
I en pressemelding peker konsernsjefen i TrønderEnergi på at Statkraft har kommet med et noe uklart budskap til offentligheten. Torsdag ble det sendt et brev fra sveitiske Credit Suisse, som har en tett dialog med TrønderEnergi om muligheten for å realisere Fosen Vinds konsesjoner på Fosen. I lys av dette mener Gjersvold det er viktig å få en rask avklaring på Statkrafts videre posisjon.

Fredag deltar Ståle Gjersvold på en konferanse på Stokkøya, der olje og energiminister Tord Lien også har meldt sin ankomst. Konserndirektøren i TrønderEnergi gjør det klart at han da vil benytte anledningen til å redegjøre grundigere for hvordan TrønderEnergi oppfatter saken halvannen uke før fristen som er satt går ut.

%d bloggere liker dette: