– Svært uvanlig i Norge

NRK.no

Det er høyst uvanlig her til lands at drikkevann er ødelagt av blyforurensning. Verken Mattilsynet eller fagmiljø ved NTNU kjenner til lignende forhold som forurensningen i Roan.

Store svingninger

Når målingene i tillegg svinger fra høyst alarmerende verdier til helt normale på samme dag – og fra husstand til husstand, er det svært vanskelig å finne kilden til blyforurensningen.

Professor Stein Wold Østerhus ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU sier det mest nærliggende er at noe ligger i grunnen. Og at det enten er et utslipp, eller at noe er gravd ned.

Og kilden trenger ikke være i umiddelbar nærhet av vannanlegget.

– Det trenger ikke å være veldig nært. Det er litt avhengig av hva forurensningskilden er, og hvordan tilrenningen er i terrenget, sier Østerhus.

Undersøker skytebane

I Roan har det blitt spekulert på om en skytebane hvor det i årevis har blitt skutt med blyammunisjon, kan være kilden. Skytebanen ligger et par hundre meter unna vannanlegget. Den ligger litt høyere i terrenget, og med bekker og tilsig mot anlegget.

– Vi tror blyinnholdet i vannet her kan være litt høyere på grunn av aktiviteten på skytebanen, sier Rune Knutzen, som er sektorleder for miljø og landbruk i Roan kommune.

– Det vi ikke skjønner, er hvordan det kan være grunnen til de høyest målte verdiene, de som virkelig fikk oss til å skvette, sier han.

Knutsen sikter da til målinger på helt opp til 340 mikrogram bly pr liter (MPL), mens tillatte grenseverdi er 10 MPL.

Lignende verdier har aldri vært målt i Norge, sier Knutzen.

– Utfordringen er at målingene svinger fra over 300 til under 1. Det svinger hos abonnentene, og det svinger på pumpestasjonen.

– I bekken fra skytefeltet var verdiene svært lave, sier Knutzen.

Østerhus sier det kan være ulike årsaker til at blyinnholdet er så ulik fra måling til måling.

– Konsentrasjonene i selve kilden kan variere. Det kan være opphopninger som skylles ut ujevnt, for eksempel ved et skikkelig regnvær.

– I tillegg kan noen husstander ha armatur som er blyholdig.

Kan være vanskelig å tolke

– Det har vært påvist loddematerialer i armatur, eller i gamle rør, også i Norge. Det kan gi bly i enkelthus. Men det forklarer selvsagt ikke blyverdiene ved vannanlegget.

– Det er mange kilder til informasjon, og det kan være vanskelig å vite hvordan man kan tolke målingene, sier Østerhus.

Ber om hjelp

Rådmann Roy Bjarne Hemmingsen i Roan sier de leter fortvilt etter kilden til forurensningen, og at de er nødt til å finne den.

– Vi kan ikke bore noen ny brønn i området uten å vite hvor blyet kommer fra. Og å bygge et helt nytt anlegg et annet sted er svært kostbart for en kommune med dårlig råd, sier Hemmingsen.

Tidligere har rådmannen oppfordret folk i kommunen til å si fra om de kjenner til at noe er nedgravd eller dumpet i området. Og at de gjerne tar imot henvendelser anonymt også.

Nå ber kommunen også om innspill fra fagmiljø som mener de kan ha noe å bidra med.

– Vi har hjelp fra både Mattilsynet og NGU (Norges geologiske undersøkelse), men om det er andre som har forslag som kan være til hjelp, så tar vi gjerne mot det, sier sektorleder i kommunen, Rune Knutzen.

%d bloggere liker dette: