Stor stemning for folkeavstemning

Fosna-Folket.no

15 lister med 279 underskrifter er levert rådhuset i Åfjord. – Mer er under vegs, sier Frank-Arne Andreassen.

Listene ble levert tirsdag av Magnar Normann. Andreassen var sjøl i Oslo. Han sier til Fosna-Folket at innsamling av underskrifter har gått like lett som det gjorde i begynnelsen.

– Det er ikke noe problem å få støtte til saken, men det tar likevel tid til å sanke underskriftene. Det blir til at en slår av en prat med folk. Det er ikke bare å haste fra dør til dør, sier Andreassen.

Åfjordingen forteller at det er flere bjugninger som har henvendt seg til ham og sagt at de skulle ønske at det ble folkeavstemning i Bjugn også.

Her er ordlyden i brevet som ligger ved underskriftene:

KRAV OM FOLKEAVSTEMMING 2016

Med utgangspunkt i kommunelovens § 39 a innbyggerforslag i forbindelse med kommunereformen har Åfjord og Roan kommunestyrer vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing.

l ettertid har Åfjord kommunestyre vedtatt en intensjonsavtale mellom Åfjord kommune og Bjugn kommune, med målsetting om at Åfjord, Roan og Bjugn kommuner skal slå seg sammen. Dette skal avgjøres innen utgangen av 2016. Roan kommunestyre har 2 ganger sagt klart nei til dette forslaget.

Når en så viktig beslutning skal tas, er det en selvfølge at innbyggerne blir hørt.

Vi er kjent med at Åfjord kommunestyre har vedtatt at det ikke skal være folkeavstemming i denne saken, men ber om at dette vurderes på nytt på bakgrunn av denne aksjonen.

Med våre underskrifter krever vi folkeavstemming før behandling av saken om sammenslåing med Bjugn kommune.

%d bloggere liker dette: