Stor nedgang i to kommuner

Osen og Roan kommuner har det siste året minsket arbeidsledigheten med henholdsvis 55 og 62 prosent. I tall er nedgangen på seks og åtte færre arbeidsledige