Stjern lukker ikke døra til Bjugn

Fosna-Folket.no

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) er skuffet over at politikerne i Roan igjen takket nei til dialog med Bjugn. Selv holder hun fortsatt døra åpen til sammenslåingssamtaler med naboen i sør.

Det er fryktelig synd. Det å prate sammen er ikke farlig, sier Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord om at politikerne i Roan avslo Bjugns frieri for andre gang.

Avslaget ble gitt med 10 mot 7 stemmer i Roanstua forrige torsdag.

Dialogen fortsetter

Både Roan-ordfører Einar Eian (H) og varaordfører Erik Jakobsen (Ap) gikk inn for dialog.

– Jeg er enig med ordfører og varaordfører i Roan i at det er defensivt å vente på Fylkesmannens tilrådning i stedet for å sette seg ned rundt et bord og snakke sammen, sier Stjern.

Selv om Åfjords vedtatte sammenslåingspartner Roan har takket nei til dialog med Bjugn, betyr det ikke at Åfjord avslutter sine samtaler med nabokommunen.

– Må akseptere det

– Nei, jeg har signaler fra formannskapet på at Åfjord skal gå videre i dialogen med Bjugn. Så vi kommer ikke til å kutte handa av Bjugn selv om det ble nei fra Roan, sier Stjern og påpeker at kommunestyret fattet vedtak om dialog før sommeren.

Stjern sier at hun i forkant av torsdagens kommunestyremøte i Roan hadde både håpet og trodd at politikerne ville takke ja til kommunikasjon med Bjugn denne gang. Slik ble det imidlertid ikke.

– Jeg må selvfølgelig akseptere det, og jeg har forståelse for argumentene de kommer med. Samtidig kunne mye av skepsisen blitt løst dersom Roan hadde deltatt i dialogen, mener ordføreren.

Fakta på bordet

Hun kan ikke si hvorvidt samtalene mellom henne og den politiske ledelsen i Bjugn har gitt håndfaste resultater foreløpig.

– Vi håper å kunne avklare mye i løpet av september. Vi må fortsette dialogen, sier ordføreren.

Åfjord skal etter planen bli sammenslått med Roan innen januar 2020.

– Hvis Åfjord må velge mellom Roan og Bjugn, hvem velger dere?

– Jeg er opptatt av hva som er best for innbyggerne i Åfjord, ikke bare på kort sikt, men også 30 til 40 år fram i tid. Hva det er, vet jeg ikke sikkert enda. Jeg er opptatt av å få mest mulig fakta på bordet og finne ut hva som ligger i en eventuell sammenslåing med Bjugn. Skal man slå sammen to eller tre kommuner må det være opp til alle involverte, sier Stjern, som understreker at Åfjord har vedtatt sammenslåing med Roan.

%d bloggere liker dette: