Stilte seg bak Nord-Fosen kommune

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre hadde i går kveld samling i Roansstua. Kommunereformen sto blant annet på plana. Varaordfører Randi B. Andersen (Sp) ledet møtet, hvor det ble fattet et enstemmig vedtak som fulgte innstillinga fra rådmannen.

Det vil si:

1. Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag.

2. Primært kommunene Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.

3. Roan kommune har i sitt valg vektlagt at kommunene har et felles bo- og arbeidsmarked med utstrakt pendling mellom kommunene. Kommunene har mye felles på næringssiden. 

Bakgrunn for vedtaket:

4. Roan kommune har hatt dialogmøter med kommunene a. Osen b. Osen og Åfjord

5. Roan kommune ønsker å gå i dialog med aktuelle kommuner for evt. å få til en felles utredning med nødvendige konsekvensanalyser. Kommunen vil også være åpen for andre innspill gjennom hele prosessen.

 

%d bloggere liker dette: