Statsråden satte i gang «skomakermøllene»

Fosna-Folket.no

Et femtitalls møtte fredag ettermiddag opp da Skomakerfjellet vindpark i Roan ble offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Tord Lien, og de andre som holdt sine taler ved åpninga, snakket alle varmt om vindkraft og den virkelige store vindkraftsatsinga som Fosen er i startgropa på. Selv om det var heller kjølig værmessig sett i høyden i Roan fredag.

Trykket på knappen

Etter at Roan Musikkorps hadde spilt opp med noen åpningstoner, ønsket Roan-ordfører Einar Eian (H) alle oppmøtte velkommen.

Produksjonsdirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi fortsatte så med å gi et kort tilbakeblikk på historikken til Skomakerfjellet-satsinga, før statsråd Tord Lien overtok stafettpinnen og satte den første vindmølla i drift i samarbeid med seksjonssjef Arne Olsen i NVE. Det var sistnevnte som trykket på knappen på datamaskina som fikk rotoren i sving.

– Viktig for hele Norge

Tord Lien sier til Fosna-Folket at satsinga på vindkraft i Fosen er viktig for hele Norge som nasjon.

– Vi har bestemt oss for å satse på mer fornybar energi, og da er det viktig både med fokus på vannkraft og vindkraft.

– Mange har gjennom Fosna-Folket uttrykt stor motstand og stilt spørsmål ved lønnsomheten på vindkraft …

– Jeg synes det er sunt at folk med ulike meninger og debatterer energispørsmål.

– All kritikk til tross – du er positiv til at nå satses så stort på vindkraft kontra andre energikilder?

– Ja, jeg positiv til det. Vi lever i demokrati, hvor befolkninga har stemt fram folk som er for at det skal satses på dette, sier Lien til avisa.

Størst i Norge

Med en navhøyde på nesten hundre meter, er vindturbinene på Skomakerfjellet de største og høyeste i Norge.

Disse turbinene er av samme type som det skal bygges 278 av i regi av Fosen Vind i den kommende store utbygginga i Fosen.

TrønderEnergi står også bak vindparken på Skomakerfjellet, som har blitt omtalt som Bessaker II. Den har en prislapp på 120 millioner kroner. De fire møllene vil hver vil gi 3,3 MW.

Videre

For spesielt inviterte fortsetter programmet med middag på Robukroa. Her skal det så vises en film om TrønderEnergi, og konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi skal gi en kort vindhistorikk. Kulturelle innslag av lokal art, står også på programet.

%d bloggere liker dette: