Statnett stanser kraftlinje-utbygging i Trøndelag

NRK.no

Statnett skrinlegger planene om kraftlinje fra Namsos til Trollheimen, som er avgjørende for planlagte vindkraftprosjekter på Fosen og i Trøndelag, men åpner for å gjenoppta planene hvis utbyggere får på plass sine planer.

Det kom overraskende på svært mange, også Statnett, da Statkraft nylig trakk seg fra vindkraftprosjektene i Snillfjord og på Fosen.
Når den klart største aktøren er ute blir usikkerheten i prosjektet for stort.
– Statkraft har sagt nei, og vi har ikke fått melding fra de andre aktørene om at de ønker å fortsette, sier styreleder Kolbjørn Almlid til NRK.

Det kom overraskende på svært mange, også Statnett, da Statkraft nylig trakk seg fra vindkraftprosjektene i Snillfjord og på Fosen.
Når den klart største aktøren er ute blir usikkerheten i prosjektet for stort.
– Statkraft har sagt nei, og vi har ikke fått melding fra de andre aktørene om at de ønker å fortsette, sier styreleder Kolbjørn Almlid til NRK.

– Ønsket ikke dette

Statnett avslutter derfor alle kontraktene som så langt er inngått i arbeidet med kraftlinjen.
– Det gjør vi fordi vi må ha ryddighet, forklarer Almlid.
– Vi har jobbet i tre år med å få på plass det opprinnelige opplegget med Statkraft i spissen. Når de uventet og brått ikke klarer å bli med lenger, måtte vi snu om på planene, forklarer han.
– Vi ønsker ikke å bli med på å stoppe prosjektet. Men det har vært en litt spesiell situasjon som oppsto.


– Ikke langt unna skrinlegging

– Vi har ikke skrinlagt det helt, men det er ikke så langt unna, sier konsernsjef Auke Lont i Statkraft til NRK.
Statnett ser ikke noen særlig stor sjanse for at det er noe igjen av prosjektene som hittil har vært under planlegging.
Trønderenergi har bedt om et møte med Statnett om situasjonen 23. juni, noe Statnett har akseptert.
Men Trønderenergi har hatt bare hatt en andel på vel 14 prosent av vindprosjektet på Fosen, og er helt avhengig av å få med seg sterke investorer.
– Det må inn andre som ikke vi kjenner til. Derfor er det liten grunn til å tro at så skal skje, sier Almlid.


Kan fortsatt bli noe av

Men Statnett understreker at det fortsatt kan bli noe av kraftlinjen.
– Vi har på ingen måte trukket ut pluggen for dette prosjektet, sier Almlid.
Statnett-styret ønsker å legge til rette for en utbygging av kraftlinjer mellom Namsos og Trollheimen, understreker styrelederen.
– Det absolutt springende punktet for at dette skal skje, er at vi får uvidet konsesjonstiden, forklarer Almlid.
En viktig grunn til at vindkraftutbygging i Trøndelag kunne ha blitt lønnsom for utbyggerne, er elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige. Dette subsidierer utbygging.
Almlid påpeker at Stortinget torsdag behandler en sak om å utvide sertifikatmarkedet til 2021. Statnett ønsker samtidig å få utvidet konsesjon for bygging av kraftlinjen mellom Namsos og Trollheimen til samme år, slik at utbyggere på Fosen kan dra nytte av sertifikatene.


Kunne ha startet nå

– Hvis vi får ja fra Olje- og energidepartementet til dette, kan 2021 være året hvor aktører på nytt finner en mulighet til å bygge ut, og samtidig beholde sertifikatmarkedet, forklarer Almlid.
En ny kraftlinjeutbygging krever et nytt vedtak.
Hvis Statnett hadde sagt ja torsdag, kunne kraftlinjen ha kommet raskt.
– Vi var innstilt på å sette i gang allerede i sommer, forteller han.

%d bloggere liker dette: