Statkraft: – Vindparkene på Fosen er truet

Adressa.no

Borgerlige politikere har gjort det vanskeligere å få bygd vindmøller på Trøndelagskysten, fastslår Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Borgerlige politikere som i sommer ivret for gigantiske vindmølleparker, har nå gjort det vanskeligere å få prosjektet til 15-20 milliarder kroner gjennomført.

Det er beskjeden fra konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF i budsjettavtalen fratok Statkraft fem milliarder kroner i egenkapital.

– Det er for tidlig å konkludere, men det gjør det i hvert fall vanskeligere, sier han til Dagens Næringsliv.

– Sammen med Trønderenergi og NTE har vi laget et nytt 1000 megawatts prosjekt. Vi har optimalisert en større portefølje, og dermed får vi mer og billigere kraft. Vi har jobbet hardt for å få prosjektet lønnsomt, og har kommet langt. Men man må ha en investeringsevne, utdyper Statkraft-sjefen.

 

Brukes som brekkstang?

Ifølge DN skulle Statkraft i et styremøte i midten av desember gå gjennom viktige steg før en endelig investeringsbeslutning på Fosen i første kvartal neste år. Nå må alt gjennomgår på nytt.

– Vi får en tilleggsutfordring med finansiering nå, sier Rynning-Tønnesen.

Etter det Adressa.no får opplyst, er det i kraftbransjen en utbredt frykt for at Statkraft vil bruke budsjettavtalen som et påskudd til å trekke seg fra Fosen-utbyggingen. Statkraft-styret konkluderte i juni med at prosjektet ikke var lønnsomt, men hentet fram kalkulatoren igjen etter massivt politisk press, ikke minst fra regjeringspartiet Høyre.

 

Mæland: – Vi står bak budsjettavtalen

Næringsminister Monica Mæland (H) var blant dem som var mest opprørt over at Statkraft ville legge prosjektet i skuffen. Nå er tonen en annen.

– Dette er en budsjettavtale som både regjeringspartiene og støttepartiene står bak, sier hun i en e-post til Adressa.no.

– Det er styret som tar stilling til konsekvensene for selskapets investeringsplan når det gjelder enkeltprosjekter. Det fremgår videre av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene at det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres, framholder næringsministeren.

Opposisjonen gir regjeringen det glatte lag for å ha signalisert en ny eierskapspolitikk der det er politikerne, og ikke Statkraft selv, som bestemmer hvor Statkraft skal investere.

Mæland mener budsjettkameratene er i sin fulle rett når de sier at fornybar kraft i Norge skal prioriteres, og fastholder at rollefordelingen mellom eier og styre er som før.

– Det er ikke noe nytt at styret på forretningsmessig basis tar stilling til enkeltprosjekter og konsekvenser for selskapets investeringsplan. Dette er basert på en omforent og veletablert rolledeling mellom eier og styret i et selskap.

Høyres Linda H. Helleland tok i sommer til orde for å kaste hele Statkraft-styret fordi de ønsket å skrinlegge Fosen. Nå har hun ikke besvart henvendelsene fra Adressa.no

%d bloggere liker dette: