Statkraft tok milliardtap på vindkraft i fjor

Syslagrønn.no

Det statseide selskapet skrev ned verdien på sine svenske vindparker med 1,75 milliarder kroner i fjor.

Det er forventninger om lave kraft- og elsertifikatpriser som er hovedårsaken til nedskrivingene.

Kommuikasjonssjef for vindkraft, Torbjørn Steen, sier det er to hovedårsaker til at det kun er vindparkene i Sverige som skrives ned, tross felles nordisk kraftmarked og Norsk-Svensk elsertifikatordning.

– For det første er inntektsgrunnlaget forskjellig. Elsertifikatene er en del av inntektsgrunnlaget til de svenske vindparkene,  mens de ikke er det for de norske vindparkene. De norske parkene ble bygget ut i perioden 2002-2006, lenge før elsertifikatsystemet ble innført i Norge i 2012.

Den andre årsaken er ifølge Steen at de norske parkene allerede er halvveis, eller mer, i levetiden.

– De blir derfor mindre berørt, i kortere tid, av forventninger om lavere kraftpriser fremover.

Forretningsområdet for vindkraft hadde et resultat før finanskostnader og skatt på minus to milliarder kroner.

– Lavere enn forventet

Steen kaller det underliggende driftsresultatet (EBITDA) på 21 millioner kroner fra vindkraft for lavere enn forventet.

– Det gjenspeiler de krevende markedsforholdene og kraftprisutviklingen de siste årene.

Han presiserer imidlertid at de britiske vindparkene ikke konsolideres i regnskapet til Statkraft, men i egne britiske selskap.

– Bidraget fra de britiske anleggene, som er betydelig, fremgår derfor ikke av dette tallet.  I 2014 var vindparkene i Storbritannia konsolidert deler av året.

Samlet sett hadde konsernet Statkraft et driftsresultat på 3,8 milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 821 millioner kroner.

Tro på Fosen

I andre kvartal i år starter anleggsarbeidet for Nord-Europas største landbaserte vindpark på Fosen i Sør-Trøndelag.

– Investeringsbeslutningen for prosjektene i Fosen Vind ble tatt i februar, basert på samme markedssyn som lå til grunn for nedskrivningen i Sverige i fjor.

Steen sier Fosen-prosjektene er en lønnsom investering med de forventningene vi har til fremtidige kraft- og elsertifikatpriser og vindressurser i området.

– Fosen-prosjektene er også svært kostnadseffektive sammenlignet med andre vindkraftprosjekter i Norden.

– Naturlig konsekvens

Kredittanalytiker Rolv Kristian Heitmann i DNB Markets sier at vindresultatet ikke har avgjørende betydning deres vurdering av selskapet.

– Selv om det har vært en del oppmerksomhet knyttet til selskapets vindeksponering og internasjonale investeringer, så er likevel hovedeksponeringen til Statkraft nordisk vannkraftproduksjon. Vindkraft utgjør en liten andel av Statkrafts virksomhet, selv etter utbyggingen på Fosen står ferdig.

I 2015 stod vindkraft for 2,2 TWh av totalt 56,3 TWh kraftproduksjon.

Heitmann påpeker også at med lave kraftpriser er det en naturlig konsekvens å skrive ned verdien på vindparkene.

Skal ikke bruke mer penger på havvind

Selskapet kjøpte i fjor halvparten av havvindprosjektet Triton Knoll, som de skal utvikle frem til investeringsbeslutning sammen med sin partner RWE Innogy.

Men som følge av endrede finansielle rammer kommer Statkraft ikke til å investere penger i prosjektet, som hadde en forventet investeringsramme på mellom 3 til 4 milliarder pund.

Det samme gjelder for prosjektet Dogger Bank, hvor Statkraft er en av fire eiere. Vindparken Dudgeon, hvor første fundament nylig ble montert, ble ikke berørt av strategiendringen.

%d bloggere liker dette: