Statkraft stanser planlegging av vindkraft i Midt-Norge

Statkraft.no

Statkraft har besluttet å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene iMidt-Norge. Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme. 

Kraftprisene i det nordiske kraftmarkedet er relativt lave. Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforvent-ningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønn-somme.

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft vil fremdeles investere betydelig i norsk vannkraft samt i videre utbygging av fjernvarme. På lang sikt forventes det at vindkraft også blir konkurransedyktig i Norden.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

%d bloggere liker dette: