Statkraft snur om vindkraftutbygging i Trøndelag

NRK.no

Det kan bli en storstilt vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord i Trøndelag likevel, etter at Statkraft snur i saken. Aktørene som har jobbet med å bygge ut vindkraft, skal nå gjøre en ny vurdering med frist til september.

I forrige uke sa Statnett at de stanset utbyggingen av en ny kraftlinje fra Namsos til Trollheimen, via Åfjord på Fosen. Sentralnettlinjen er avgjørende for den planlagte vindkraft-utbyggingen på Fosen og i Snillfjord.

Statnett begrunnet byggestansen med at hele vindkraftprosjektet hadde blitt for usikkert, etter at Statkraft nylig trakk seg ut fordi prosjektet ikke var lønnsomt nok.

Nå har Statkraft snudd, og skal sammen med TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 megawatt i Midt-Norge, skriver Trønderenergi i en pressmelding.

Fortsatt 1000 megawatt

Planen er at alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge vil vurderes samlet. Dette inkluderer alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind AS, SAE Vind DA og Sarepta Energi AS, heter det i pressmeldingen.

Statnett har tidligere satt som krav om en vindkraft-utbygging på 1000 megawatt for å bygge ny sentrallinje fra Namsos til Trollheimen.

Vindkraft-aktørene skal nå samarbeide om å utrede et nytt 1000 megawatt-prosjekt innen utgangen av september i år. Planen er at inntil 750 megawatt vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og minst 250 megawatt vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden.

Tidligere har Statnett krevd at det må bygges 600 megawatt nord for Trondheimsfjorden, og 400 megawatt sør for fjorden.

Statkraft skal tilbake som prosjektleder med sikte på å ta 50,1 prosent av utbyggingene, ifølge Dagens Næringsliv.

Stanset, men ga ny sjanse

Statnett varslet i forrige uke at alle kontraktene som hittil er inngått om kraftlinjen ville bli annulert innen utgangen av juni, såfremt vindkraftaktørene ikke bestemte seg for å gjennomføre investeringer på 1000 megawatt på Fosen og i Snillfjord.

Dermed ga Statnett vindkraftutbyggerne en frist til 1. juli om å komme opp med en løsning. Hvis ikke ville kraftlinjen bli skrinlagt.

Trønderenergi har fortsatt trodd på en kraftlinjeløsning. Selskapet eier 14,5 prosent av vindkraftprosjektet på Fosen.

Det er i alt ni vindprosjekter med konsesjon for å bygge ut over 1300 megawatt med vindkraft på Fosen og i Snillfjord.

I går møttes Statnett og Trønderenergi på hemmelig sted i Oslo, for å diskutere situasjonen.

En sentralnettlinje mellom Namsos og Trollheimen, via Åfjord, har en prislapp på fem til sju milliarder kroner.

%d bloggere liker dette: