Stanser båttransport av skolebarn

Adressa.no

Sjøfartsdirektoratet stanser båttransporten av skolebarn og andre passasjerer i Roan.

Inspeksjonsavdelingen var i kontakt med Roan kommune torsdag formiddag, og varslet om at transporten må stanses.

– Vi har bedt kommunen innstille båttransporten inntil det kan settes inn et fartøy som er egnet for passasjertransport og har sertifikater for slik transport, sier seniorrådgiver Steinar Haugberg i Sjøfartsdirektoratet.

Etter at fylkesvei 14 tirsdag sist uke ble stengt på grunn av et ras like sør for Roan sentrum, har 15-20 skolebarn og andre passasjerer vært fraktet i fiskebåt mellom Roan havn og Hongsand, der Sør-Roan skole ligger. To båter har vekslet på å frakte passasjerer og gods, men ingen av båtene er sertifisert for passasjertransport.

– Direktoratet er klar over ulempen dette kan medføre for passasjerer inntil et nytt fartøy er funnet. Det er likevel helt nødvendig for sikkerheten til passasjerene at de fraktes med et fartøy som holder forskriftsmessig stand, og som blant annet har redningsutstsyr som slike fartøy skal ha, sier Haugberg.

Fylkesveien er fortsatt stengt etter raset, og Vegvesenet vet foreløpig ikke når den kan åpnes. Foreldre og foresatte til barna som fraktes i båt sier de vil nekte å sende barna til skole med skolebuss etter at veien er åpen igjen på grunn av fortsatt rasfare.

%d bloggere liker dette: