Sørmarkfjellet (tidligere Oksbåsheia)

NVE.no
NVE har mottatt planendringssøknad fra Sarepta Energi AS.

Fakta

Saksnummer: 200401015 ;200802039
Stadium: På høring
Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt. 22 95 94 58, aera@nve.no
Tiltakshaver: SAREPTA ENERGI AS
Fylke: Nord-Trøndelag,Sør-Trøndelag
Kommune: Roan,Osen,Flatanger
Produksjon: 420,00 GWh
Installert effekt: 150,00 MW

Send høringsuttalelse:

Uttalelser må sendes NVE innen 05.05.2015.

Send uttalelse med nettskjema:    Bokmål    Nynorsk

Uttalelser kan også sendes inn ved e-post til nve@nve.no eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.


Sarepta Energi AS fikk endelig konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av Sørmarkfjellet vindkraftverk i 2013. Konsesjonen omfatter utbygging og drift av et vindkraftverk på inntil 150 MW med tilhørende 132 kV nettilknytning fra vindkraftverket til sentralnettstasjon i Roan. I brev av 23.3.2015 søker Sarepta Energi AS i medhold av energiloven om endring av gjeldende konsesjon for utbygging og drift av Sørmarkfjellet vindkraftverk. Det søkes om utvidelse av planområdet, som fremgår av figur 2 i søknaden. Den foreslåtte utvidelsen innebærer at deler av de områdene som ble fjernet i 2009 nå ønskes innlemmet i planområdet. Samtidig vil installert effekt reduseres fra 150 til 130 MW, og antall turbinposisjoner innenfor et verdifullt område for fugl reduseres betydelig.

%d bloggere liker dette: