Slike morkne slanger kan koste liv

vg.no

En gassalarm til 400-500 kroner og en slangesjekk kan redde deg fra en svært alvorlig gassulykke.

Ifølge en av de største propanleverandørene i Norge, Aga, finnes det opp mot 2,5 millioner propanbeholdere rundt omkring i norske hjem.

Morkne ledninger og monteringsfeil er ifølge Norsk Caravan Club sin fagsjef, Jørgen Snoen, de vanligste grunnene til at propangass lekker ut i rommet.

– Både det å la andre med fagkunnskap til å montere anlegg og vite at propanledningen må byttes etter tre år, er enkelt å gjøre noe med sier, Snoen til VG.

Ta knekktest på slangen: Legg slangen dobbelt. Skaper ikke dette noen former for sprekker eller annet i ledningen er den ok. Husk at selv om slangen er nyere enn tre år (de skal være datostemplet når de ble produsert) kan sol og liknende allikevel gjøre den morken.

Bekymret for trillbare propanovner

Fagsjefen er spesielt bekymret for de mange trillbare propanovnene hvor flasken ligger «inni» ovnen.

– Her anbefaler jeg alle å kjøpe dette ferdig montert. Du bør ha litt kunnskap for å forsikre deg om at du bruker riktig mengde kraft når klemmene rundt slangen strammes til. De skal hverken være for stramme eller løse.

– Ventilasjon viktig

Jan Einar Daae er sikkerhetssjef hos Aga AS som er en av de store leverandørene av de vanlige 11 kilos propan tankene.

– Det er primært to ting som er viktig å tenke på når det gjelder bruk av propan. Det første er at utstyret ikke er av en slik beskaffenhet at det lekker ut propan. Den andre handler om å ha god nok ventilasjon. For selv om utstyret er tett og ventilasjonen er for dårlig kan det over tid skje en ufullstendig forbrenning og giftig kullos dannes, sier sikkerhetssjefen til VG.

I begge tilfellene, ved lekkasje og ved vanlig bruk av propan uten tilstrekkelig ventilasjon, vil dette kunne fortrenge oksygen og i verste fall forårsake kullosforgiftning og kvelning.

Ifølge Daae må du alltid stenge for gassen når du ikke skal bruke den og ta regulatoren helt av flasken hvis det er lenge til du skal bruke den igjen.

– Ikke la ovnen stå på natten igjennom

– Og aldri la mobile propanovner stå å gå natten igjennom. Det kan være direkte farlig, både med tanke på at det er åpen flamme på den og eventuelle lekkasjer mens folk sover.

Han råder også folk til å sjekke alle koblingene på propanutstyret med jevne mellomrom.

Ta såpetesten

– Bruk såpevann og legg på mellom regulator og slange, på selve slangen og mellom slange og utstyr. Bobler vannet er det en lekkasje. Da må det absolutt ikke brukes.

Billig og livreddende sikkerhetsutstyr

Ifølge fagsjef i Norges Caravan Club, Jørgen Snoen, bør alle investere i en gassalarm til 400-500 kroner som varsler om at det er gass i rommet. De fleste varsler både for propan, butan og metan. De lar seg ofte koble opp med både 12 Volt og 220 Volt.

En CO måler er et apparat som den luktfrie men svært giftige gassen CO. Denne måler CO konsentrasjonen i luften og kan varsle dersom forbrenningen er ufullstendig, uavhengig om det er en propanlekkasje eller ei. Måleren koster omtrent det samme som en gassalarm.

Gassene er tyngre enn luften og legger seg gjerne langs bakken.

%d bloggere liker dette: