Slik unngår du hyttestriden

Aftenposten.no

Fem tips for å unngå arvekonflikten.

Hver fjerde av oss har opplevd familiekonflikter som følge av arv, og en av ti arvestrider handler om hytta.

Her er fem tips for å unngå arvefloken.

1. Snakk sammen først.

Foreldre bør ikke ta noen beslutning om hyttas fremtid uten først å drøfte situasjonen med samtlige barn, mener forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl.

– Det bør være en åpen prosess hvor de ulike alternativene gjennomgås og alle involverte bør få anledning til å komme med sine synspunkter, mener hun.

2. Bruk reell takst.

Ved å bruke reelle takstverdier ved salg unngår foreldre at søsken føler at andre har fått «spesialbehandling».

– Hvis hytta gis som forskudd på arv bør man også ta høyde for reduksjon av kroneverdien ved å regulere det inn i gavebrev eller testament, sier Sandmæl.

3. Lag en detaljert sameiekontrakt.

Tross utfordringene, vil en del arvinger likevel velge å eie hytta sammen.

– Det bør i så fall lages en gjennomarbeidet sameiekontrakt som også regulerer forkjøpsrett for de enkelte sameierne. Da kan en kjøpe de andre ut eller de kan dele på hytta, sier Sandmæl.

4. Ha skriftlige avtaler.

Tenk gjennom alle konflikter som kan oppstå, anbefaler forbrukerøkonomen.

– Opprett en vedlikeholdskonto som eierne betaler et fast beløp til, og lag skriftlige avtaler på hvem som skal gjøre hva, og fordeling av tidsbruk. Er det en part som hele tiden bidrar mer enn andre, kan det fort bli en kime til konflikt.

5. Tør å selge!

– Som en siste utvei kan det i enkelte tilfeller være bedre å selge fremfor å risikere å splitte hele familien, sier Sandmæl.

%d bloggere liker dette: