Slik skal det jobbes videre med Fosen som én kommune

Fosna-Folket +

Et eksternt selskap skal nå utrede fordelene og ulempene med én kommune på Fosen.