Slik kan nye Fosen lensmannsdistrikt bli

Fosna-Folket.no

Gjennom «Prosjekt nye politidistrikt» foreslås det at Fosen lensmannsdistrikt skal omfatte kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Leksvik, Roan og Osen. Tanken er at distriktet kun skal ha ett tjenestested eller kontor, og det er tenkt lokalisert på Brekstad i Ørland.

Det betyr i så fall at tjenestestedene i Osen, Åfjord, Rissa og Leksvik vil bli nedlagt.

Dette kommer frem i diskusjonsgrunnlaget for ny inndeling av lensmannsdistrikter og tjenestesteder i Trøndelag. Prosjektet har navnet  «Prosjekt nye politidistrikt» og eies av politimester Nils Kristian Moe ved Trøndelag politidistrikt med Terje Tømmerås som prosjektleder.

Diskusjonsgrunnlaget er nå gått ut til ansatte i politiet i regionen. I morgen torsdag skal politiet internt i Trøndelag diskutere forslaget.

Lensmann bekrefter

– Vi kan bekrefte å ha mottatt et diskusjonsgrunnlag. Der er Bjørnør lensmannsdistrikt forslått lagt inn under Fosen lensmannsdistrikt. I tillegg er Leksvik foreslått lagt inn under Fosen lensmannsdistrikt, opplyser lensmann Rune Halvorsen som selv har vært involvert i arbeidet med prosjektet.

Politisk ledelse i kommunene i Nord-Trøndelag er invitert til å si sin mening om forslaget 15. juni, mens sørtrønderne får ytre sitt standpunkt to dager senere.

Slik blir endringene på Fosen

  • Fosen lensmannsdistrikt omfatter i dag Ørland-, Bjugn-, Åfjord- og Rissa kommune. Hovedkontoret ligger på Brekstad, men det er også tjenestested i Rissa og Åfjord.
  • Bjørnør, som omfatter kommunene Osen og Roan, er i dag et eget lensmannsdistrikt med tjenestested i Osen, men lensmannen har også kontordager i Roan. Bjørnør foreslås nå altså lagt inn under Fosen lensmannsdistrikt.
  • Leksvik og Inderøy er i dag et eget lensmannsdistrikt med hovedkontor på Straumen på Inderøya, men det er også kontor i Leksvik. I diskusjonsgrunnlaget er Leksvik foreslått tatt med inn i Fosen lensmannsdistrikt.
  • Det betyr at nye Fosen lensmannsdistrikt kan omfatte kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik. Tjenestestedet for distriktet er tenkt lagt til Brekstad i Ørland.

Slik blir endringene i Trøndelag

Gjennom «Prosjekt nye politidistrikt» er det lagt opp til store endringer når nye Trøndelag politidistrikt skal formes.

  • Lensmannsdistriktene vil i framtida bli kalt tjenesteenheter.
  • I diskusjonsgrunnlaget er det lagt opp til 7 tjenesteenheter i nye Trøndelag politidistrikt: Namdal, Fosen, Innherred, Værnes, Trondheim, Gauldal og Orkdal.
  • Det er lagt opp til 12-13 tjenestesteder, såkalte lensmannskontor. I dag er det mellom 40- og 50 tjenestesteder i Trøndelag.
  • Noen tjenesteenheter vil få flere tjenestesteder, men Fosen er blant de nye enhetene som kun er foreslått å få ett tjenestested.

Informerer politikerne

Lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt skal fredag informere Fosen regionråd om forslaget til ny struktur.

– Jeg vet mer i morgen om hvordan den videre prosessen blir, forteller han.

De berørte trønderkommunene vil være tungt involvert i den videre prosessen. Forslaget skal ut på høring og høringsfristen er satt til 28. oktober. Deretter skal ledelsen i politidistriktet bruke om lag én måned på å gå gjennom høringsuttalelsene, før det endelige forslaget fra Trøndelag politidistrikt sendes over til Politidirektoratet i månedsskiftet november-desember i år.

Kommunene har også klageadgang. Det tas sikte på at alle klager skal være behandlet innen april 2017.

– Noen endringer

Bjørnør-lensmann Tor Flasnes påpeker at forslaget som nå har kommet kun er et diskusjonsgrunnlag.

– Det som er kommet fram, er et diskusjonsgrunnlag. Polititjenesten kommer til å gå sin gang, men det kan bli noen endringer på hvor fra tjenestene skal skje, sier Bjørnør-lensmann Tor Flasnes.

Det vil komme noen endringer, men det er ikke klappet og klart hva som blir løsningen, forklarer han.

– Det er lagt fram forslag der det foreslås endringer basert på geografi, sier Flasnes.

– Endringer i kortene

Han vil ikke spekulere for mye på detaljene rundt endringene.

– Hva kan du si om den nye strukturen for lensmannsdistriktene, er det riktig at Bjørnør bli lagt ned?

– Det ligger vel litt i kortene at det skjer endringer i forhold til avstander. Det heter at det skal være 45 minutter til nærmeste politi, det gjelder for de 90 prosentene som er i eksempelvis Trondheim, Stjørdal og Steinkjer, sier Flasnes.

Færre tjenestested

Mest sannsynlig blir flere lensmannskontor lagt ned, tror han.

– Er det riktig at man reduserer fra 40-50 tjenestesteder til 12-13 i hele Trøndelag?

Ja, det tror jeg kanskje.

– Hvilke tanker har du om en nedleggelse av Bjørnør?

– Jeg tenker at det beste hadde vært om folk hadde hatt politifolk nært seg når de har behov for det. Men det er kostbart, og endringene i samfunnet både med tanke på teknologi og med veger så kan man være mye raskere fremme ute i distriktene nå enn for 20 år siden, sier Flasnes.

– Uvant

Han understreker at han har trua på nærpolitireformen, og oppfordrer kommunene til å se på de løsningene som er fremlagt og komme med innspill.

– Å sitte som en gammel-lensmann og si at alt var bedre før i tida går ikke an. Jeg er helt trygg på at reformen vil komme med mye som er bedre.Vi må være lojale til systemet, og så vil jeg komme med en oppfordring til de i kommunene om å se på løsningene som blir framlagt og komme med innspill til hvordan de synes tjenestene skal utføres.

– Jeg håper og tror at det blir en god tjeneste, selv om det blir uvant.

– Ingen overraskelse

Lensmann i Leksvik- og Inderøy lensmannsdistrikt Gunnar Solli mener det ikke er noen overraskelse at Leksvik nå er tenkt sammen med resten av Fosen.

– Leksvik og Rissa kommuner har valgt å slå seg sammen. Når politiet ser på praktiske løsninger for ny organisering, ser man også på slike ting, påpeker han.

Solli understreker at kommunene vil bli tungt involvert i den videre prosessen

– Ingen overraskelse

Lensmann i Leksvik- og Inderøy lensmannsdistrikt Gunnar Solli mener det ikke er noen overraskelse at Leksvik nå er tenkt sammen med resten av Fosen.
– Leksvik og Rissa kommuner har valgt å slå seg sammen. Når politiet ser på praktiske løsninger for ny organisering, ser man også på slike ting, påpeker han.

Solli understreker at kommunene vil bli tungt involvert i den videre prosessen.

%d bloggere liker dette: