Slik blir vindparkene på Fosen

Fosna-Folket.no

174 vindturbiner – Rotorer på 117 meter – 15 mil med anleggsvei

wind-power-428208_1280Hver enkelt rotor på vindturbinene som er planlagt på Fosen vil være like lange som Oslo Plaza.

Om mindre enn to måneder skal Fosen Vind AS ta beslutningen om utbyggingen av 174 vindturbiner på Fosenhalvøya.

Dersom selskapet sier ja til vindkraftutbygging betyr det at Norges største vindpark vil være i drift ved Storheia i Åfjord og Bjugn om fem år. Vindparken vil bestå av cirka 72 vindmøller med et rotorspenn på 117 meter, og ha en installert effekt på 248 MW.

Det viser detaljplanene for vindparkene Roan og Storheia som er blitt sendt ut på høring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til de berørte kommunene, fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Roan vindpark vil trolig bli Norges andre største vindpark med sine 70 vindturbiner. Den skal etter planen stå klar i 2018. Mens den planlagte vindparken på Kvenndalsfjellet som også inngår i planene til Fosen vind vil bestå av 32 vindturbiner.

Rotorer like lange som Oslo Plaza

Torbjørn Steen, informasjonssjef i Statkraft, som planlegger utbyggingen for Fosen Vind, bekrefter at omfanget av hvert enkelt vindprosjekt er i ferd med å bli bestemt.

– Det er mye som skal planlegges og forbedres, men for hver uke som går blir planene stadig klarere, sier Steen til Fosna-Folket.

Fosen Vind eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og NTE. Selskapene har gått sammen i planleggingen om å bygge ut de tre store vindparkene på Fosen. Den totale summen på planene er beregnet til syv milliarder kroner.

I tillegg skal Statnett bygge en høyspentledning fra Namsos til Storheia i Bjugn.

Det danske selskapet Vestas Wind Systems ble foretrukket i anbudsprosessen om vindturbinene, og turbinmodellen som er valgt har en rotor som er 117 meter i diameter. Det er nøyaktig samme høyde som Oslo Plaza.

Tårnhøyden på hver vindturbinde er på 87,5 meter. Den installerte effekten på hver vindturbin er 3,45 MW.

– Vi har greid å optimalisere energiutbyttet, og det slår positivt ut for økonomien i prosjektene, sier Steen.

Det tidligere anslaget på 2 TWh i årlig kraftproduksjon er derfor blitt oppjustert til 2,1 TWh. Det innebærer en økning i kraftproduksjonen som tilsvarer forbruket til cirka 5000 husstander, opplyser informasjonssjefen.

Den totale kraftproduksjonen i de tre vindparkene tilsvarer energiforbruket til cirka 105 000 norske husstander.

15 mil med anleggsvei

Steen sier at Fosen Vind arbeider med å finne eksterne investorer før investeringsbeslutningen skal tas i juni.

– Det gir eierne risikoavlastning, og gjør at selskapene får frigjort kapital til andre prosjekter som man vil satse på, samtidig som vi mener at dette er en god investeringsmulighet.

Statkraft eier 50,1 prosent av Fosen Vind-prosjektet, og ønsker å beholde sin eierandel. Selskapet er også operatør for den planlagte utbyggingen.

– Det første som skjer i utbyggingsprosessen er å anlegge adkomstveier, og vi har hentet inn tilbud fra ulike leverandører, opplyser Steen.

I planen inngår cirka 15 mil med anleggsvei i forbindelse med utbyggingen.

Beslutninger skal tas i hvert selskap

Arbeidet med å anlegge adkomstveier starter allerede i løpet av sommeren dersom utbyggingen blir en realitet.

Det skal tas investeringsbeslutninger i hver enkelt selskap som eier Fosen Vind, og deretter skal det tas en beslutning i selve Fosen Vind.

Parallelt må Statnett som skal bygge høyspentledningen fra Namsos til Storheia ta sin investeringsbeslutning, opplyser Steen.

– Ingenting er besluttet før alt er besluttet, konkluderer han.

I midten av februar annonserte imidlertid regjeringspartiene, Høyre og Frp, og deres samarbeidspartier, Venstre og KrF, at de var blitt enige om et konkret forslag som innebærer en skattelette på rundt 600 millioner til vindkraftutbygging i Norge.

Energidirektør i Trønderenergi, Tormod Eggan, uttalte da til Fosna-Folket at forslaget er et kraftig steg i riktig retning, og at sannsynligheten for at det investeres i vindkraftutbyggingen på Fosen er betydelig større etter at forslaget kommet på bordet.

 

%d bloggere liker dette: