Slår ring om Fosen-linja

Adressa.no

Lokalpolitikere og næringsliv presser på før skjebnemøte i Statnett. 

Torsdag avgjør styret om Statnett skal bygge den 25 mil lange høyspentlinja fra Namsos til Surnadal.

Investeringen til 5-7 milliarder kroner henger i en tynn tråd etter at Statkraft for to uker siden sa nei til å bygge vindparker for 11-12 milliarder i Trøndelag. De ti kommunene som inngår i Orkdalsregionen insisterer på at linja må bygges, uavhengig av Statkrafts beslutning.

Frykter ny strømkrise

«Det er gjennom media kjent at det er andre aktører som forsøker å få realisert prosjektene Statkraft vil trekke seg fra. Et nei til 420 kV linjen fra Namsos til Trollheim, vil etter all sannsynlighet gjøre at vindkraftutbygging langs kysten blir uaktuelt i overskuelig fremtid», heter det i et felles opprop sendt til Statnett, olje- og energiminister Tord Lien (Frp), næringsminister Monica Mæland (H), trøndelagsbenken på Stortinget og fylkeskommunen i de to trøndelagsfylkene.

I oppropet pekes det på at Midt-Norge har et kraftunderskudd på opptil 12 milliarder kilowattimer (TWh) i året i et tørrår. En linje gjennom Trøndelag er nødvendig for forsyningssikkerheten, mener regionrådet i Orkdalsregionen.

Linja fra Namsos til Surnadal har allerede konsesjon, og Statnett er klar til å starte byggingen allerede i sommer. Utsettes den, kan det drøye til 2030 før en ny linje gjennom Trøndelag er på plass.

– Bremser industribygging

Konsekvensen er at nye industrietableringer må droppes, ifølge oppropet. I tillegg vil havbasert næringsliv langs kysten bli skadelidende.

«Orkdalsregionen ber derfor om at Statnett uansett gjennomfører planene om ny 420 kV kraftlinje fra Namsos til Trollheim, uavhengig av den videre framdrift for realisering av de planlagte vindkraftutbygginger på Fosen, Snillfjord, Hitra og Frøya», skriver regionrådet i brevet.

Også Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik stiller seg helhjertet bak budskapet.

– Det er svært viktig at Statnett på torsdagens styremøte ikke sier nei til utbygginga av den nye kraftlinja over Fosen, sa Sandvik da han onsdag åpnet fylkestinget på Røros.

Sandvik viser til at Statkraft-styreleder Oav Fjell åpner for at Statkraft likevel kan bygge ut på Fosen, fordi vindparkene der er langt mer lønnsomme enn parkene som ligger sør for fjorden.

– En forutsetning for en vindkraftutbygging er at Statnett bygger ut nettet, det er derfor avgjørende at de ikke legger bort prosjektet, sier fylkesordføreren.

%d bloggere liker dette: