Slakteri kritiserer Mattilsynet

NRK.no
Kråkøy slakteri i Roan mener Mattilsynet forskjellsbehandler når de tillater slakting av smittet laks ved en bedrift, mens de forbyr det ved en annen i samme område.

For lakseslakteriet i Roan får ikke slakte smittet fisk, i motsetning til slakteriet på Hitra.

Virussyke laks i Roan
Bakgrunnen for forbudet er at virussykdommen pankreas (PD) er påvist hos laks ved Måsøval oppdrettsanlegg i Roan. Mattilsynet frykter at smitten skal spre seg med havstrømmene til anlegg i Nord-Trøndelag, mens laksen står i merdene og venter på å bli slaktet.

– Vi må være mer restriktive i områder som grenser til oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag, sammenlignet med anlegg i Sør-Trøndelag, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

Siden i mai har derfor lakseslakteriet på Kråkøy i Roan vært stengt, og de 35 ansatte er permitterte .

– Urettferdig
– Vi føler oss urettferdig behandlet når vi ikke får slakte, mens andre får det. Vi skulle ha slaktet mellom 9000 og 10.000 tonn med laks, sier daglig leder ved Kråkøy slakteri, Roger Sørgård.

For hos Lerøy på Hitra er det også påvist PD-smitte, men der blir laksen slaktet som vanlig.

Mattilsynet har også avslått anken på avgjørelsen om slakteforbud i Roan, selv om også kommunestyret ser svært alvorlig på at 35 arbeidsplasser i en kommune med 1000 innbyggere, nå står i fare.

– Den vesentlige forskjellen mellom slakteriene i Roan og på Hitra er den geografiske avstanden til anlegg i Nord-Trøndelag som i PD-sammenheng er et smittefritt område, sier Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

%d bloggere liker dette: