Skriv ut ditt eget turkart

  
Kartverket.no

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.

Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000». Det får også kilometernett – som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander.

Helt oppdatert

I tillegg er innholdet i kartet – selvfølgelig – helt oppdatert. Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye eller endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.

Oppdager du mangler eller feil i kartet, kan du melde det inn til Kartverket via rettikartet.no, og kartdatabasen vil være oppdatert i løpet av en uke eller to.

«Print on demand»

Det siste året har det vært en stor omlegging i Kartverket. Høsten 2015 sluttet Kartverket å trykke papirkart, og kartlageret ble avviklet. I stedet tilbyr Kartverket trykkeklare filer via forhandlere som skriver ut på forespørsel fra publikum («print on demand»).

I tillegg kan altså folk flest nå ta sine egne kartutskrifter direkte fra Kartverkets databaser.

Gratis kartdata

Kartdataene som inngår i Kartverkets kart, har i flere år vært gratis tilgjengelig for nedlasting for utviklere og andre interesserte. En av dem som har brukt dataene i nye produkter, er utvikler Robert Sasak, og Kartverket har i forbindelse med utviklingen av det nye utskriftskartet hentet inspirasjon fra hans norgeskart-side nkart.no.

Kartet kan du skrive ut fra norgeskart.no/turkart

%d bloggere liker dette: