Skolevedtak over til Fylkesmannen

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre vedtok mandag kveld at vedtaket knyttet til ny skolestruktur, skal sendes inn til såkalt lovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det var i april i år at kommunestyret fattet vedtak som blant annet innebærer at Vik-Bessaker skolekrets skal slås sammen med Brandsfjord skolekrets.

11 – 6

På punktet om vedtaket fra april skulle opprettholdes, stemte mandag kveld elleve for. Seks stemt imot. Venstres to representanter i tillegg til deler av Senterpartiet stemte imot.

Når det kom til punktet om å sende saken til lovlighetskontroll, ble det fattet et enstemmig vedtak.

Paragraf 59

Det er etter kommunelovens paragraf 59 at departementet er gitt myndighet til å kontrollere avgjørelser fattet av folkevalgt organer og kommunal- eller fylkeskommunal administrasjon.

Denne kontrollen er delegert til Fylkesmannen.

Friskole

Det kan legges til at en interessegruppe har søkt Utdanningsdirektoratet innen fristen 1. februar om å få opprette Vik-Bessaker friskole.

De forventer et svar på søknaden innen 1. november, og at en eventuell friskole første vil kunne komme i gang fra og med høsten 2017.

%d bloggere liker dette: