SKOLESKYSS MED BÅT

Roan.kommune.no

Skoleskyss med båt fortsetter inntil fylkesutvalget vedtar noe annet, selv om sikringsarbeidet i Bergfjord er unnagjort. Fylkesutvalget har møte 09.05.17