Skal stemme over mulig sammenslåing

Fosna-Folket.no

Torsdag kveld denne uka har Roan kommunestyre møte i Roanstua.

På saksplanen står blant annet forslaget til intensjonsavtale rundt en mulig sammenslåing med Åfjord kommune.

Politikerne i Åfjord stemte over dette torsdag formiddag, hvilket endte med et ja.

Endelig retningsvalg

Roan-rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen skriver i sin oppsummering til saken at ut i fra den situasjonen kommunen nå befinner seg i, og de utredninger de har deltatt i, vil han anbefale at Roan kommune går videre i arbeidet med kommunereformen. Det med sammenslåing med Åfjord som et endelig retningsvalg.

Videre anbefaler han at kommunestyret slutter seg til forslaget til det omforente forslaget til intensjonsavtale som ble utarbeidet i fellesskap av formannskapene i Roan og Åfjord i møte den 14.12.2015.

Innstillingen

Roy-Bjarne Hemmingsen innstilling til vedtak er derfor som følger:

«Roan kommunestyre viser til intensjonsavtalen som formannskapene i Roan og Mord utarbeidet i felles formannskapsmøte i Roan den 14. desember 2015, og vedtar denne som grunnlag for videre arbeid med å etablere en ny kommune med utgangspunkt i dagens Roan og Åfjord kommuner. En videreføring av arbeidet med henblikk på å slå sammen Roan og Åfjord kommuner er Roan kommunestyre sitt endelige retningsvalg i kommunereformen.»

%d bloggere liker dette: