Skal kartlegge rasområdene og renske og sikre fjellsida

Fosna-Folket.no

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Eva Solvi forteller at arbeidet med å renske fjellsidene i Berfjorden i Roan starter umiddelbart.

Hun opplyser at Statens Vegvesen har hatt et statusmøte angående rassituasjonen i Roan 10.januar, der det ble klart at Multiconsult skal starte kartlegging av rasområdene på begge sider av Berfjorden umiddelbart.

– Starter umiddelbart

– Vi har jobbet litt med situasjonen i Roan, og vi akkurat avklart med fylkeskommunen om hva som må gjøres. Rensking og sikring av fjellsida starter umiddelbart, parallelt med kartleggingen av rasområdene, sier Solvi til Fosna-Folket fredag ettermiddag.

Sikringsjobben vil ta vesentlige deler av fjellsikringsbudsjettet for 2017.

Utarbeider rapport

Etter kartleggingen skal Multiconsult utarbeide en rapport og foreslå både kort-og langsiktige tiltak, prioriteringer med kostnadsvurderinger, opplyser Solvi.

Rapporten skal være klar i første uke i mars.

Følgende tiltak gjenomføres:

1. Multiconsult starter kartlegging av rasområdene på begge sider av Bergfjorden. Arbeidet starter umiddelbart. Etter kartleggingen vil de utarbeide en rapport og foreslå tiltak, (kort- og mellomlangsiktige), prioriteringer med kostnadsvurderinger. Rapporten kommer første uke i mars.

2. Statens Vegvesen engasjerer entreprenør på fjellsikring innenfor den rammeavtalen de har og ber om oppstart av rensk og nødvendig sikring (rensk, eventuelt nedsprenging og oppsett av netting). Dette arbeidet startes opp umiddelbart, parallelt med kartleggingen. En slik renske – og sikringsjobb vil ta vesentlige deler av fjellsikringsbudsjettet for 2017.

3. Statens vegvesen vil samle alle initiativ og ideer som er laget rundt vegløsninger i Roan og vurdere hva som er mest aktuelt å gå videre med.

4. Vi planlegger en informasjonssak til FU i slutten av januar for å si noe om status og iverksatte tiltak. Vi planlegger en ny sak til politisk behandling i slutten av mars, når vi har avsluttet kartleggingen og vurdert forslagene til tiltak.

%d bloggere liker dette: