Skal finne ny vannkilde: – Det blir kostbart

Fosna-Folket.no
Om ikke lenge skal kommunen i samtaler for å finne ut prislapp på ny vannkilde

For drøyt to måneder siden fikk innbyggerne tilknyttet Sumstad vannverk i Roan kommune beskjed om ikke å drikke springvannet. Det hadde blitt gjort urovekkende funn av høye blyverdier. Siden da har det jevnlig blitt tatt prøver. Torsdag kom siste prøveresultat. En av prøvene viste 3 mikrogram bly per liter (MPL), mens den andre viste 5. Selv om grenseverdien er på 10, er det ikke greit å drikke vannet.

– Vi kjører fortsatt på tanken, sier driftsoperatør Geir Halvorsen. Driftsoperatøren er sammen med en annen med på å kjøre på vanntanken en til to ganger i uka, slik at Sumstad-beboerne får rent drikkevann.

Tror vannverket er historie
Driftsoperatøren har i likhet med Rune Knutzen, sektorleder for teknisk landbruk og miljø, lite tro på en friskmelding av vannverket.

– Jeg tror ikke det ut fra opplysninger vi har fått fra Mattilsynet, sier Halvorsen.

– Blir kostbart
Kommunen har begynt å se på alternative potensielle grunnvannskilder. Geir Halvorsen forteller at allerede 13. august skal kommunen i samtaler med en konsulent. Konsulenten skal blant annet se på hva det vil koste kommunen å opprette et nytt vannverk.

– Det blir kostbart, men det er vanskelig å si eksakt sum, forteller driftsoperatøren.

%d bloggere liker dette: