Sjekk hvor på Fosen regnskogen er vernet

Fosna-Folket.no

– Forsvinner kystgranskogen fra Trøndelag, ja da forsvinner den fra verden

Kystgranskog, også kalt boreal regnskog, finnes med få unntak kun på kysten av Sør- og Nord-Trøndelag, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på sin nettside.

– Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Rissa er de store regnskog-kommunene, sier Beate Sundgård, rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, til Fosna-Folket.

I boreal regnskog finnes lav- og sopparter som ikke er å finne så mange andre steder i verden. Fylkesmannen mener derfor at det foreligger et særlig ansvar for denne naturtypen.

– Det finnes veldig mange arter i kystgranskogen, sier Sundgård.

Kommer med høringsinnspill

På bakgrunn av at kystgranskogen er en truet naturtype, er store områder vernet.

– Det er viktig at vi setter igjen nok områder med urørt kystgranskog fordi mange arter bare lever der, og fordi Trøndelag er det viktigste området for denne naturen i verden. Forsvinner den fra Trøndelag, ja da forsvinner den fra verden.

– Hva gjør Fylkesmannen konkret for å verne om kystgranskogen?

– Det blir ikke gjort noe annet enn at vi prøver å ta hensyn i ulike arealsaker. Fylkesmannen prøver å komme med innspill i saker som er til høring, slik at man lar kystgranskogen være i fred. Dette er likevel veldig mye opp til skogbruker, sier rådgiveren.

I en rapport utarbeidet av Miljøfaglig Utredning AS, står det at det er dokumentert cirka 70 lokaliteter med boreal regnskog i regionen.

«Skogtypen har sin hovedutbredelse fra nordøstlige deler av Rissa og østlige deler av Bjugn, gjennom hoveddalførene i Åfjord, Hoftstaddalen i Roan og opp Steinsdalen i Osen. Viktigste kommune både i areal, antall lokaliteter og artsmangfold er Åfjord, men også i Bjugn, Osen, Rissa og Roan finnes lokaliteter av høy verdi», heter det i rapporten.

Disse områdene er vernet

I alle fem kommuner er det opprettet naturreservat for å ta vare på skogtypen, men lokaliteter av høy verdi forekommer også utenfor verneområdene. Cirka 2/3 av arealet av kjente kystgranskoglokaliteter er vernet.

Verneområder med kystgranskog i Sør-Trøndelag:

Sæterelva NR, Osen

Rundfjelldalselva NR, Roan

Granholvatnet NR, Roan

Skjerva NR, Åfjord

Kariholet NR, Åfjord

Hildremsvatnet NR, Bjugn

Nordelva NR, Rissa og Bjugn

Murudalen NR, Bjugn

Høydalmoan NR, Åfjord

Tostenelva NR, Roan

Elgsjøen NR: Kystgranskog i Osen-delen av reservatet.

Urddalen NR, Osen

 

Henfallet NR (fossesprøyt), Tydal

Henddalen (fossesprøyt), Midtre Gauldal

Middels godt kunnskapsnivå

«Kunnskapsnivået om boreal regnskog på Fosen kan trolig betegnes som middels god, men fremdeles med vesentlige mangler. Kartleggingene i 2012 dokumenterte at det fremdeles var enkelt å finne nye lokaliteter som verken var fanget opp gjennom tidligere naturtypekartlegging eller MiS-undersøkelser. Dette var særlig tydelig for Åfjord kommune. På den andre siden viste det seg vanskelig å utvide utbredelsesområdet til skogtypen merkbart. For å få bedre oversikt over forekomst av skogtypen på Fosen anbefales det at supplerende kartlegginger prioriteres høyt. Disse bør særlig rettes mot Osen, Roan og Åfjord kommuner, innenfor og i kantsoner til det nåværende kjente utbredelsesområdet, mens behovet vurderes som vesentlig mindre i Bjugn, Rissa og Ørlandet, samt i ytre deler av de tre prioriterte kommunene», opplyses i rapporten.

– Det skal fortsatt være lokaliteter med kystgranskog på Fosen som ennå ikke er lokalisert, sier Sundgård

%d bloggere liker dette: