Sjekk din egen kommunes plassering

Fosna-Folket.no

Norsk kommunebarometer 2015: Ørland og Bjugn er de to kommunene på Fosen som kommer best ut i årets rangering av norske kommuner.

Norsk kommunebarometer er en sammenlikning av landets kommuner utført av Kommunal rapport for sjette året på rad.

– Vi har laget barometeret som et forsøk på å danne et godt bilde av hvordan den enkelte kommune drives, sier Ole Petter Pedersen, redaktør i Kommunal rapport.

Av i alt 428 norske kommuner har cirka 380 levert inn de foreløpige KOSTRA-tallene for 2014, og det er blant annet disse tallene som nå er brukt til å bygge opp årets liste.

To innenfor topp hundre

På Fosen har alle kommuner foruten Åfjord fått sin plassering på barometeret.

– Åfjord mangler økonomitall foreløpig, og det gjør at kommunen blir vanskelig å rangere samlet sett, forklarer Pedersen.

I det interaktive kartet kan du trykke på kommunene, og få opp nøkkeltallene til hver enkelt kommune. Mobilbrukere finner kartet nederst i artikkelen.

Ørland og Bjugn havner begge innenfor topp hundre i kommunerangeringen justert etter inntektsnivå (markert med gult på kartet). Bjugn har inntatt 85. plassen, mens Ørland ligger på 98. plass. Rissa, Osen og Leksvik ligger midt på treet med plasseringer på 200-tallet (markert med grønt på kartet), mens Roan havner på den bakre delen av lista på en 365. plass (markert med blått på kartet).

– Roan scorer lavt på både grunnskole, eldreomsorg og økonomi, og da får vi det vi kaller en negativ profil, sier Pedersen.

– Det betyr ikke nødvendigvis at tjenestene i kommunen er dårlige, men kommunen har høyst sannsynlig noe å lære av andre.

– Et uhildet bilde

– Hvorfor begynte dere med denne rangeringen?

– Vi ønsker å gjøre det lettere for innbyggerne å få et bilde av hvordan egen kommune presterer. Hvis en kommune ligger på den nederste delen lista, mener vi det er noe velgerne bør få vite. Det finnes ikke mange andre som gir et uhildet bilde av kommunene. Det blir mye selvskryt, og det ønsker vi å unngå, sier Pedersen.

– Med dette barometeret får vi frem tydelige forskjeller mellom kommunene. Vi setter sammen mange ulike nøkkeltall innenfor de ulike sektorene, og legger mest vekt på grunnskole, eldreomsorg og økonomi. Så plasserer vi alle kommunene inn i en skala, og ut fra det får vi en rangering.

– Størrelse har ingenting å si

Ørland kommer godt ut på en 9. plass på sosialtjenester, men havner på 300-tallet innenfor grunnskole og barnevern.

Bjugn scorer høyt på eldreomsorg med en 14. plass, men havner langt bak på lista innenfor økonomi.

– God bemanning har en del å si for en høy rangering i eldreomsorgen. Ansattes utdannelse og kompetanse, antall enerom, og hjemmebasert omsorg spiller også inn.

– I grunnskolen har blant annet nasjonale prøver, avgangsresultater på tiende trinn, frafall på videregående, spesialundervisning og trivsel betydning for rangeringen.

– Det er de minste kommunene på Fosen som har kommet dårligst ut på årets kommunebarometer. Kommer større kommuner litt bedre ut på statistikken?

– Totalt sett i barometeret har størrelse ingenting å si. Noen steder scorer store kommuner godt, andre steder er det minste som scorer høyest.

– Enkel måling

– Går det mye prestisje i å komme høyt oppe på lista?

– Jeg oppfatter at det er et barometer som blir tatt på alvor. Det skal være en enkel måling, men den skal være skikkelig også, sier Pedersen.

For å lese mer om hvordan Kommunal rapport har kommet frem til tallene kan du lese her.

%d bloggere liker dette: