sjark økte med en million i verdi

Kystmagasinet.no

En 18 år gammel sjark kan være mere verdt i dag enn da den ble kjøpt. Denne sjarken er et eksempel på det det. Den ble mer enn fordoblet i verdi på 18 år. Selv om tallene justeres for inflasjon hadde den etter 18 år økt over en million kroner i verdi.

Sjarken Mona er solgt av Bessaker Tur og Havfiske Rederi AS i Bessaker i Trøndelag til Coygfisk AS i Hafrsfjord i Rogaland. Den 20 år gamle sjarken, som ifølge søknaden om erverv er kjøpt for 3,5 millioner kroner, er atskillig mer verdt 18 år gammel enn den var som ny.
Tas det hensyn til generell prisstigning i samfunnet siden den ble bygget, har sjarken økt i verdi med over en million kroner.

Bygget i 1997
Sjarken som er 10,66 meter lang, ble bygget ved Selfa Arctic AS i 1997. Den er rigget for fiske med garn og teiner.
Selfa AS i Trondheim opplyser til Kystmagasinet.no at en sjark av denne type var priset til cirka 1,6 til 1,7 millioner kroner i år 2000.
Den aktuelle sjarken er tre år eldre, hvilket tilsier at en trygt kan legge 1,6 millioner kroner til grunn som nypris. Hos Sjøfartsdirektoratet er det registrert et skjøte fra 2010 hvor verdi er satt til 1.480.000 kroner. Sannsynligvis er dette prisen som ble betalt for fartøyet, og verdistigningen er da en del høyere enn våre anslag basert på en nypris på 1,6 millioner kroner.

I følge Norges Bank sin priskalkulator, tilsvarer det en pris på 2,4 millioner 2017 kroner

 

%d bloggere liker dette: