Seter til Flatanger – Bessaker til Osen?

Fosna-Folket.no

Osen kommunestyre fattet under sitt siste møte enstemmig vedtak rundt kommunereformen.

Det har over tid vært bred politisk stemning for at man ønsker at kommunen skal bestå som selvstendig kommune også i framtida.
Vedtaket som ble fattet gjenspeiler dette.

Grensejusteringer

Det lyder som følger, hvilket også var i tråd med rådmannens innstilling:
«Osen kommunestyre vedtar at Osen kommune opprettholdes som egen kommune, uten grensejusteringer ut av kommunen.»

I del to av vedtaket står følgende å lese:
«Kommunestyret stiller seg positiv til eventuelle ønsker om grensejusteringer der grendesamfunn i nabokommuner reiser spørsmålet om å få tilslutte seg Osen kommune.»

Geografi

Osen-ordfører Jørn Nordmeland (V) sier de med del to av vedtaket, ønsker å holde alle muligheter åpner for framtida. Uten at det er noe konkret på trappene nå.
– Rent geografisk kunne man se for seg at kanskje grenda Bessaker i Roan, kan komme til å ønske seg en tilslutning til Osen, hvis Roan blir en del av en større kommunetilslutning sørover. Ser man på kartet vil man også se at Seter ligger avsondret i forhold til resten av Osen kommune.

– Seter burde gå nordover til Flatanger?
– Det kunne vært en løsning, ja. Folkeviljen på Seter, slik vi har registrert den, er at man ønsker å forbli en del av Osen hvis kommunen velger å forbli selvstendig som i dag, sier Jørn Nordmeland.

%d bloggere liker dette: