Ser mørkt på nye rassikre veitraseer

Fosna-Folket.no

Ordføreren i Roan sier at alternativene som ble lagt fram på møtet har en voldsom kostnad.

Representanter fra Roan kommune, deler av næringslivet i Roan, veigruppa og Fosenvegene var fredag i Trondheim. Der var de i møte med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Utgangspunktet for møtet var å vurdere alternativ veirute inn til Roan. Ifølge Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) ble ti ulike alternativer lagt fram.

– Noen av alternativene var å bygge vei for å komme seg over og rundt, samt ulike tunnelalternativer, sier Grydeland, og legger til:

– Alternativene som ble lagt fram hadde voldsomt store kostnader. Slik som det ble presentert, er ingen av alternativene overkommelig. Alle var i teorien gjennomførbare, men ikke mulig økonomisk.

– Veiene blir der de er

Det liker ordføreren dårlig.

– Jeg liker ikke at vi ikke har mulighet til å få til en rassikker vei inn til Roan.

– Ser du mørkt på rassikringen nå?

– Ja, i alle fall når det gjelder nye veitraseer, så gjør jeg det, samt i forhold til å bygge noe nytt. Da blir det å gå til ordentlig rassikring av veiene vi allerede har, men da får man ikke gjort noe med stigningene.

– Hva mener du er det mest realistiske framover?

Veiene blir der de er, og at de rassikres bedre.

Likevel er han klar på at kampen ikke er over.

– Ingenting er bestemt, men det snakkes om voldsomt store kostnader. De eneste pengene vi har er Fosenvegene-penger. De må vi ta stilling til hvordan skal brukes.

– Rensking etter påske

Av konkrete tiltak som er planlagt i nær framtid, er rensking av området hvor det siste store raset gikk i Hellfjorden 17. februar.

– Statens vegvesen har vært der og fløyet med drone, for nøyaktig å finne ut hvor man kan klatre med tanke på sikring. Det er langt på vei antydet at det skal klatres og renskes etter påske. Det blir sagt at Vegvesenet er avhengig av få frostnetter og lite nedbør, for at arbeidsforholdene skal være trygge. Paradokset er at akkurat nå er det uforsvarlig å arbeide der, men vi må bruke veien hver dag, sier en frustrert Grydeland.

250 millioner kroner

– I forhold til permanente løsninger er vi ikke i nærheten av det i dag. Omkjøringsveier over fjellet er estimert til rundt 250 millioner kroner. Vi klarer ikke å hoste opp penger til det, i alle fall ikke i nær framtid, sier Grydeland, som likevel er klar på at hvordan Fosenvegene-pengene skal brukes blir et viktig spørsmål.

Han sier at pengene fra Fosenvegene er på rundt 100 millioner kroner. Uten at det er bestemt, mener han at en tunnel ved Hellfjorden kan være en aktuell bruk av pengene.

– Om vi hadde fått tunnel gjennom alle åsene, snakker vi veldig mye penger. Fosenvegene-pengene holder til den første, med tunnel mellom Sumstad og bunnen av Hellfjorden, mener Grydeland.

– Hvordan vi ønsker at pengene skal brukes, må vi ta stilling til politisk.

Når det gjelder Berfjorden, som er på rassikringslista, håper han på fortgang.

– Vi håper prosjektet blir løftet langt opp på lista, sier Roan-ordføreren.

%d bloggere liker dette: