Sei-krigarane i Roan

Dæven du har store forventningar til meg, humrar ordførar i Roan kommune, Jan Helge Grydeland, etter gode ord og ros frå Forfod. Han kjem susande inn døra