Sanner gir bare to alternativ for kommunestrukturen

Fosna-Folket.no

I Stortingets spørretime sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at to alternativene på bordet er at alle de sju kommunene slår seg sammen, eller inndelingen med fire kommuner på Fosen.

– Det er et møte på Fosen i morgen kveld der alle lokalpolitikerne møtes. Der vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet være til stede og lytte. Stortinget kommer til å konkludere med enten en kommune på Fosen eller fire kommuner før sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Stortingets talerstol i spørretimen onsdag.

Dermed utelukker kommunalministeren alle andre alternative sammenslåinger enn et felles Fosen, eller de foreslåtte sammenslåingene der Åfjord og Roan blir en kommune, Leksvik og Rissa blir Indre Fosen, Osen står alene og Bjugn og Ørland slås sammen.

Ønske fra Åfjord og Bjugn

– Er Fylkesmannens vedtak om en ny utredning for en storkommune på Fosen og pålegget om hurtigbehandling i de berørte kommunene, slik at det kan fattes et vedtaket 8. juni, er det iverksatt i forståelse med Statsråden, spurte stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) som representerer Sør-Trøndelag og sitter i kommunalkomiteen.

– Svaret på det spørsmålet er ja, og det er i tillegg også i samsvar med kommunenes ønske, svarer Sanner.

Kommunalministeren sa at det blant annet var ønsket fra Åfjord og Bjugn i møtet mellom de sju ordførerne på Fosen og kommunalministeren den 20. februar, som er årsaken til at en ny prosess ble startet med kort tidsfrist.

– Dette er et resultat av en god dialog mellom statsråden og ordførerne på Fosen, sier Sanner.

Ikke tatt stilling

Kommunalministeren sier de ikke har tatt stilling til NIVI analyse sin rapport, men at han ser fordeler blant annet ved å flytte interkommunale tjenester tilbake til å være under direkte kontroll av et kommunestyre.

– Jeg må si jeg er ganske sjokkert over at Statsråden mener dette er en forsvarlig prosess. Innbyggerne har ingen mulighet til å si noe om denne saken. Dette er den viktigste saken for innbyggerne på Fosen dette tiåret, sier Greni.

Skinnprosess?

Stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) fra Rissa spurte Sanner om han rett og slett har holdt en skinnprosess for sammenslåingen av Rissa og Leksvik, men egentlig har ønsket seg et annet resultat.

– Svaret på det er selvsagt nei, sier Sanner.

Sa ingenting om tvang

Kommunene på Fosen må bestemme seg for hvilket av de to alternativene for kommunestruktur de går for rundt den 17. mai for å rekke stortingsbehandlingen av saken den 8. juni.

Statsråd Sanner sa ingenting om hvor mange kommuner som må gå inn for en felles Fosen kommune dersom det skal bli en virkelighet, eller om det kan være aktuelt å bruke tvang dersom en eller flere kommuner er imot å danne en kommune for hele halvøya, mens flertallet av kommunene er for.

%d bloggere liker dette: