Sammenslåingen av lensmannskontorene er utsatt

Fosna-Folket.no

Forsinkelser gjør at nye Fosen lensmannsdistrikt ikke blir realisert før tidligst 1. juni.

Etter planen skulle lensmannsdistrikene på Fosen bli ett fra og med 1. mai 2018. Nå er prosessen én måned forsinket.

– Det skyldes at bemanningsplanen ble utsatt én måned. Så nå er datoen satt til 1. juni. Da blir den formelle omorganiseringsplanen satt, sier lensmann ved Fosen lensmannsdistrikt, Rune Halvorsen, til Fosna-Folket.

Et mer effektivt politi

Etter den såkalte nærpoliti-reformen skal Fosen lensmannsdistrikt i fremtiden dekke kommunene Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan og Indre Fosen. Osen kommune vil fra nevnte dato gå inn under Namdal lensmannsdistrikt.

Selv om Bjørnør lensmannsdistrikt og Leksvik og Inderøy lensmannsdistrikt kommer til å inngå i Fosen lensmannsdistrikt, vil lensmannskontorene i Åfjord og Leksvik bestå.

I reformen er det stort fokus på å få flere politi ute på veiene og mer effektivitet i sakshåndteringen. Politiet kaller det «politiarbeid på stedet», eller PPS, om du vil.

– Vi har for eksempel noe som heter politiarbeid på stedet, som går ut på at vi skal løse flere oppgaver ute i felten. Det er ikke antall kontor, men antall patruljer på veiene som betyr noe når man trenger hjelp, sa Halvorsen til Fosna-Folket ved en tidligere anledning.

Politireformen

Politireformen 2015 ble presentert av regjeringen Solberg 31. mai 2015, og har som hovedmål å effektivisere politistyrken i Norge, fremheve arbeidet med kultur og ledelse, og å stille krav til responstid. Reformen ble iverksatt 1. januar 2016.

Det er i dag tolv politidistrikter i Norge.

%d bloggere liker dette: