– Sammenslåinga er rene kaoset

Fosna-Folket.no

Lederen for Roan Senterparti retter krass kritikk mot sammenslåingsprosessen mellom Åfjord, Roan og Bjugn.

– Jeg synes det er nokså freidig av Åfjord at de forhandler fram en intensjonsavtale som om at Roan er med. Vi vil gå imot en sammenslåing bestående av tre kommuner, og forholder oss til vedtakene som er fattet i kommunestyret om nei til dialog, sier Ola Håvard Krogfjord, leder for Roan Senterparti.

Mister råderetten

Krogfjord har vært imot en dialog med Bjugn fra start, og har slett ikke snudd i saken nå som det foreligger en konkret intensjonsavtale som tar sikte på å slå sammen de tre kommunene tidligst i 2020.

– Hvis vi ser på befolkningstallet vil Roan kun utgjøre 10 prosent av befolkninga i den nye kommunen. Samtidig skal vi pumpe inn 15 til 20 millioner kroner inn i fellesskapet, som er penger vi nesten ikke vil ha råderett over, sier Krogfjord.

I intensjonsavtalen som foreligger framgår det at det er ønskelig at et kommunestyre bestående av representanter fra Roan, Bjugn og Åfjord skal telle 27 representanter – i stedet for minimumskravet om 19, for å sikre best mulig representasjon.

– Ingen forpliktelser

Krogfjord frykter imidlertid at alle representantene vil kjempe for sine «gamle» kommuner i et nytt kommunestyre. Han har heller ikke tro på at lovnader av ulike slag, deriblant prioritering av utbedringer ved fylkesvei 14 i Roan, vil overholdes.

– Uansett hva de lover oss så kommer vi ikke til å tro på det. Et framtidig kommunestyre står helt fritt til å reversere det, og kommunestyret har ingen forpliktelser til å overholde lovnadene, sier Krogfjord.

Senterpartiet i Roan etterlyser mer ydmykhet og respekt for lokale vedtak i sammenslåingsprosessen, enn det de mener politikerne har utvist så langt.

Ønsker avklaring

– Vi står helt utenfor den prosessen som nå pågår mellom Åfjord og Bjugn. Da er det på sin plass at Åfjord snart bestemmer seg, sier Krogfjord.

Krogfjord venter også på Fylkesmannens tilrådning til kommunestruktur i Sør-Trøndelag, som offentliggjøres fredag denne uka.

– Vi avventer tilrådninga nå, og håper at vi kan få ei avklaring. Kommunesammenslåinga er rene kaoset nå, etter mitt skjønn, slår Krogfjord fast.

To alternativer

Han spår at tilrådninga kan slå to veier for Roans vedkommende.

– Kanskje tenker Fylkesmannen at Bjugn og Ørland bør slå seg sammen. Det er ikke utenkelig, særlig fordi Ørland mest trolig ikke vil bli anbefalt å bestå som egen kommune. Da vil anbefalinga også si at Åfjord og Roan bør fortsette sammenslåinga. Eller så vil Fylkesmannen anbefale at både Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan slår seg sammen. Det blir bare spekulasjoner, selvfølgelig, sier Krogfjord.

%d bloggere liker dette: