Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke

vg.no

Regjeringen varsler nå at de vil forenkle byggereglene slik at du kan bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter på egen tomt – uten å spørre naboen, og uten å søke kommunen.

Eneste betingelse er at bygget ikke kommer i konflikt med områdets reguleringsplan, vegloven – og at bygget er minst en meter fra naboens tomt.

Ja-lov
– Plan- og bygningsloven skal bli en «ja-lov». Vi gjør dette enklere både for byggherre og for kommunen. Folk vil spare både tid og penger, og kommunene kan bruke tiden til å løse andre oppgaver, og til å veilede selvbyggerne bedre, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

De nye byggereglene er en av nyhetene i en pakke som Sanner skal presentere på Høyres landsmøte i helgen.

I neste uke legger regjeringen fram lovforslag som forenkler byggesaksbehandlingen for selvbyggere. Regjeringen vil blant annet se stort på mindre nybygg.

Gammelt forslag
Forslaget bygger på regler som hans forgjenger Liv Signe Navarsete (Sp)varslet i en stortingsmelding i 2012. Også den forrige regjeringen ønsket å la selvbyggerne få føre opp bygg på inntil 50 kvadratmeter. Forslaget ble imidlertid ikke fremmet for Stortinget før regjeringsskiftet i fjor.

– Vi vet at disse sakene er 20 prosent av byggesakene som kommunene må behandle. Folk betaler også betydelige summer i gebyrer for saksbehandlingen. Alt dette skal nå forenkles, sier Jan Tore Sanner.

Kommunalministeren har invitert VG med til en nyoppført dobbeltgarasje på Vinderen i Oslo. Bygget er 49,7 kvadratmeter i halvannen etasje, og står bare 1,1 meter fra tomtegrensen til naboen.

Tøyler naboprotestene
Nå krever slike byggesaker både kvittering fra naboene – med mulighet for tunge protester og omkamper – og byggetillatelse fra kommunen.

Dagens regler sier at du ikke kan bygge mer enn 15 kvadratmeter i fire meters avstand til tomtegrensen, før du må søke kommunen om lov.

Færre omkamper
– Vi vil ha færre omkamper. Nabovarsling kan sløyfes i de tilfellene der byggeprosjektene er godt nok beskrevet og ligger innenfor de vedtatte reguleringsplanene. Naboene skal heller ikke kunne yppe til omkamp der forholdet er avgjort tidligere i prosessen, sier Sanner.

– Er det ikke stor risiko for enda surere naboforhold hvis alle bygger som de selv vil?

– Jeg tror snarere at det blir mindre konflikter, når folk blir nødt til å snakke sammen i stedet for å kjøre lange konflikter overfor kommunens saksbehandling, svarer Sanner.

Tilbygg-reglene
Har du planer om å bygge på bolighuset? Da må du fortsatt søke kommunen. Men tilbygg inntil 50 kvadratmeter med eller uten kjeller, må kommunen – ifølge de nye forslagene – avgjøre innen tre uker.

Dersom kommunen ikke sier nei innen tre uker, er tillatelse i praksis gitt.

– Også større byggesaker som krever dispensasjon fra reguleringsplanene, skal forenkles. Der sier vi at kommunen må redusere byggesaksgebyret dersom saksbehandlingen tar mer enn 12 uker, forklarer Sanner.

Kommunalministeren lover at det vil komme flere forenklinger i byggesakene i tiden som kommer.

Frykter nabobråk
Men Huseiernes Landsforbund frykter at det kan oppstå store nabokonflikter, når naboene ikke lenger skal varsles om nybygg på inntil 50 kvadratmeter.

Advokat Anders Leisner, som leder Huseiernes juridiske avdeling, sier at det blir feil å frata naboen en mulighet tril å ta til motmæle i byggesaker.

– I verste fall kan man tenke seg at noen bygger et hus som er 25 meter langt og to meter bredt, og fratar nabotomten all utsikt – uten at naboen skal kunne uttale seg. Når folk er villig til å gå så langt som å kutte naboens hus i to med motorsag, så viser det hvor sterke følelser slike tvister kan utløse, sier Leisner til VG.

Lang tradisjon
Allerede i høringen i fjor viste Huseierne til at nabovarselet har en lang tradisjon i Norge, protesterte mot å fjerne den muligheten. Leisner ser for seg at nabokranglene flyttes fra byggesaksbehandlingen og inn i rettssalene.

– Det kan ha gått lang tid siden kommuneplanen er vedtatt, og det kan være nye eiere med et annet syn. Det blir feil å frata naboen en mulighet til å komme med motforestillinger mot store endringer i nabolaget. Vi mener ikke at naboen skal ha vetorett, men at de skal ha anledning til å bli hørt, sier Anders Leisner.

%d bloggere liker dette: