Så mye får Åfjord, Bjugn, Ørland og Roan til å slå seg sammen

Fosna-Folket.no

Kommunaldepartementet sendte den 30. juni brev til kommunene på Fosen hvor de redegjør for hvor mange millioner de to mest nylig vedtatte sammenslåingene på Fosen får.

I brev til Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan kommuner fra kommunaldepartementet datert den 30. juni, er det nå klart hvor mye støtte Ørland-Bjugn og Åfjord-Roan får i støtte til sine kommunesammenslåinger.

Like mye

Ørland og Bjugn får 20,5 millioner kroner til engangskostnader ved reformen. Samme beløp får også Åfjord og Roan til sin sammenslåing.

Roan og Åfjord får 5,1 millioner kroner i reformstøtte i det den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020. Også her får Ørland-Bjugn like mye. Disse tilskuddene er beregnet utfra befolkningstall og antall kommuner som slås sammen til en ny.

Frosset tilskudd

Stortinget har vedtatt at alle kommuner med over 8.000 innbyggere får regionsentertilskudd. Her får Ørland-Bjugn 1,9 millioner kroner.

De første 15 årene etter kommunesammenslåing skal Staten overføre inndelingstilskudd slik at ingen kommuner får lavere statlig støtte etter sammenslåing enn de ville fått hver for seg. Deretter trappes støtten gradvis ned de neste 5 årene.

Inndelingstilskuddets størrelse beror på fremtidige inntekter for kommunen og er derfor vanskelig å estimere.

Andre Ordninger

I tillegg er det andre støtteordninger kommunene kan søke på, som infrastrukturstøtte.

Her har Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan tidligere fått totalt 10 millioner kroner i støtte .

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde i april at de stiller 150 millioner kroner til disposisjon til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen.

Ørland og Bjugn har sendt inn en felles søknad der de ber om 37,2 millioner kroner (for abonnenter) selv om maksbeløpet departementet har satt er på 5 millioner kroner.

%d bloggere liker dette: