Så langt har de kommet med vindkraftutbyggingen

Fosna-Folket.no

I Roan vindpark er 15 av 71 turbinfundament støpt. På Storheia er arbeidet med internveiene i gang.

Selv om det nå går mot ferietid, blir det fortsatt aktivitet på fjellet. Per juli 2017 er to av fire vindparker på Fosen under bygging: Roan og Storheia. Byggingen av Kvenndalsfjellet- og Harbakfjellet vindpark i Åfjord tar til først neste år.

Status i Roan

Roan vindpark blir Norges nest største med 71 vindturbiner og cirka 7 mil vei i fjellet. Byggingen av parken startet i april i fjor. Per juli 2017 har man bygd totalt 45 kilometer vei. I tillegg er man i gang med å støpe fundamentene til vindturbinene. 15 av 71 er støpt per juli 2017.

«Servicebygg og trafobygg er under tak på toppen av Einarsdalen og på Haraheia. Arbeidet med internveier og turbinfundamenter vil pågå frem til våren 2018 når de første turbinene skal monteres», opplyser Fosen vind til Fosna-Folket.

Ferie

Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn blir Norges største med 80 vindturbiner og 62 kilometer vei i fjellet. Arbeidet med parken startet i august i fjor. Det første halvåret gikk med på å bygge adkomstveien opp lia fra Austdalen og til Storheia. Denne veien ble først helt ferdigstilt i juni i år. Per juli er det bygd fire kilometer vei på toppen av fjellet. Arbeidet med internveiene og vindturbinfundamentene på fjellet vil pågå fram mot våren 2019. Da starter montasjen av de 80 vindturbinene.

«Det er ferie på Storheia fra 7. til 26. juli, men det vil allikevel være noe aktivitet i området», opplyser Fosen vind.

%d bloggere liker dette: