Sørmarkfjellet (tidligere Oksbåsheia)

NVE har mottatt søknad om endring fra Sarepta Energi AS for Sørmarkfjellet (tidligere Oksbåsheia) vindkraftverk. NVE har også mottatt tilleggsutredninger. Planområdet omfattet opprinnelig Oksbåsheia og Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger kommuner i Nord-Trøndelag.

NVE ba i brev av 19.12.08 om tilleggsutredninger. Det skulle blant annet legges fram en utbyggingsløsning som kun omfattet Sørmarksfjellet.

Tiltakshaver søkte 13.8.09 om en ny utbyggingsløsning som kun omfatter Sørmarkfjellet. Vindkraftverket vil forsatt kunne få en installert effekt på 150 MW.

Det søkes om å få knytte vindparken til sentralnettet via en 132 kV kraftledning fra Sørmarkfjellet til en ny transformatorstasjon i Roan, som planlegges av Statnett. Det er presentert flere alternative traseer for kraftledningen. Kraftledningene berører Osen, Flatanger og Roan kommuner.

Nettilknytning av vindkraftverket er i tillegg også omfattet av en melding som samordner nettilknytningen av flere vindkraftverk på Fosen og i Namdalen

 

Høringsfrist: 10. oktober 2009

%d bloggere liker dette: