Rystet over forskjellsbehandling

adressa.no

Norsk Sjømatsbedrifters landsforening (NSL) mener Mattilsynet forskjellsbehandler oppdrettsselskapene.

En av Roans største arbeidsplasser, Kråkøy Slakteri AS, må skaffe rundt ti millioner kroner for å overleve etter at Mattilsynet nå krever et lukket system for slakting av laks.

De to lakseoppdretterne som leverer laks til slakterier i Roan har fiskesykdommen PD i anleggene sine. Dermed er det strenge restriksjoner rundt slakting av laksen. For Kråkøy Slakteri betyr dette at de ikke lenger kan ta imot slakteferdig fisk i ventemerder ved kai, men må ha et lukket ventemerdsystem.

Får juridisk bistand

NSL har nå bedt om juridisk bistand etter det de mener er forskjellsbehandling av det nedleggingstruede Kråkøy Slakteri kontra Lerøy, som har fått dispensasjon fra kravet om sanitærslakting. Begrunnelsen fra Mattilsynet er at det er større fare for smitte fra Kråkøy Slakteri i Roan til Nord-Trøndelag, som er PD-fritt, enn fra Hitra/Frøya der Lerøy har sitt anlegg. Det synes NSL er merkelig.

Lerøy får, men ikke Salmar

-For det første har vi i forskriften en soneinndeling, der blant Sør-Trøndelag er én sone og Nord-Trøndelag en annen. Derfor burde anlegg innenfor samme sone behandles likt. Det gjør ikke Mattilsynet idag der Lerøy har fått lov til å slakte uten ventemerder, mens Kråkøy og blant andre Salmar på Frøya ikke har fått dispensasjon, sier oppdrettsansvarelig i NSL, Kristin Sæther.

Vurderer rettslige skritt

NSL har siden årssikftet jobbet med problemene ved Kråkøy Slakteri. NSL mener de har forståelse for at Mattilsynet ikke kan ta for store næringspolitiske hensyn, men det de synes det er nettopp det som har skjedd med Lerøy. Foreløpig har NSL fått en vurdering av advokat, men de sier det er for tidlig å avgjøre om de vil prøve denne saken rettslig.

Distriktssjef Steinar Johansen ved kontroet på Hitra/Frøya sier de ikke forskjellsbehandler, men at ulike saker må vurderes ulikt. At Lerøy har fått dispensasjon skyldes problemer de har hatt med en brønnbåt, og at smittefaren til Nord-Trøndelag er mindre enn for Kråkøy Slakteri.

-Følger forskriften

-Men da tar dere vel nettopp næringspolitiske hensyn?

-Ja, men det er alltid smittehensynet som er vårt hovedmål, sier Johansen.

-Hvorfor får ikke Salmar og andre anlegg i samme region dispensasjon fra sanitærslaktingen?

-Det er flere enn Lerøy som har fått dispensasjon. Salmar har ikke søkt om dispensasjon.

-NSL reagerer på at dere praktiserer fleksibelt innenfor det som er forskriften for en soneinndeling?

-Ja, men forskriften gir også Mattilsynet rom for en vurdering i forhold til sonen, sier Johansen. han forstår frustrasjonen i Roan, men mener Mattilsynet har behandlet saken med sikte på å unngå smittet til Nord-Trøndelag.

Vil true grendasamfunnet

Nå håper Kråkøy Slakteri på å få finansiert et pilotprosjekt som kan redde slakteriet i Roan.

-Vi forbereder nå en søknad og skal ha møter både med banken og Innovasjon Norge i neste uke. Vi er inne i en kritisk fase for å få til finansieringen ettersom det er full stans ved slakteriet, sier daglig leder Roger Sørgård i Kråkøy Slakteri AS.

Sørgård sier ingen så langt har prøvd lukkede ventemerder, men teknologien er tilgjengelig. Det mangler imidlertid rundt ti millioner kroner for å få finansiert systemet. Sørgård mener dialogen er god med både Innovasjon Norge, banken, Roan kommune og Sør-trøndelag fylkeskommune.

Kråkøy Slakteri er med sin 40 ansatte Roans største private arbeidsplass, og selskapet slakter 100 tonn i døgnet. En nedleggelse vil true et helt grendesamfunn, mener ordfører Jan Helge Grydeland. Og det haster med en løsning ettersom slakteriet tar sikte på å starte igjen ved årsskiftet.

%d bloggere liker dette: