ROY BJARNE HEMMINGSEN TILSATT SOM NY RÅDMANN I ROAN KOMMUNE

roan.kommune.no
Roy Bjarne Hemmingsen ble i kommunestyrets møte 29.08.13 tilsatt som ny rådmann i Roan kommune.
Hemmingsen er 52 år og er født og oppvokst i Trondheim. Han har sin utdannelse innenfor økonomi og ledelse i offentlig sektor.


De siste årene har Hemmingsen innehatt ledende stillinger innen Aetat og NAV, men også innenfor helse- og omsorgstjenesten og en stor del av den øvrige kommunale sektor både som politiker, tillitsvalgt og som ansatt og leder i offentlig sektor.

%d bloggere liker dette: