Roan sa ja til Åfjord

Fosna-Folket.no

I Roan sa 64,4 prosent ja til Åfjord-ekteskap. Det betyr etter alt å dømme at Roan og Åfjord er én kommune fra 1. januar 2020.

34,5 prosent av innbyggerne stemte nei, mens 1,1 prosent avga en blank stemme.

– Dette betegner jeg som et soleklart råd fra innbyggerne. I og med at valgdeltakelsen var såpass høy samt at ja-prosenten var høy, mener jeg dette resultatet blir vanskelig å gå imot når kommunestyret skal behandle saken, sier Roan-ordfører Einar Eian (H) rett etter at valgresultatet ble kjent.

Telling

For til syvende og sist er det Roan kommunestyre som må vedta en sammenslåing med Åfjord. Sier politikerne i Roan og Åfjord ja når saken behandles 16. juni, blir Roan og Åfjord én kommune fra 1. januar 2020.

Valglokalene i Roan stengte allerede klokken 17.00 mandag. Klokken 17.50 var alle stemmene i hus på Roansstua der stemmetellingen skulle finne sted.

God deltakelse

Tellingen var i gang noe senere og det gikk fort for seg. Roan kan vise til svært god valgoppslutning. 65,7 prosent av de 801 stemmeberettigede innbyggerne i kommunen avga sin stemme om sammenslåing med Åfjord.

64,4 prosent stemte altså ja.

Åfjordingene stemte ikke

Det ble ikke avholdt folkeavstemning i Åfjord mandag. Politikerne i Åfjord har regnet saken som så lite kontroversiell at de fant det unødvendig.

Det er Årnes i Åfjord som blir kommunesenter i den nye kommunen. Navnet er ikke bestemt, men Bjørnør er hittil brukt som et arbeidsnavn.

– Positivt overrasket

Ordfører Eian var noe overrasket over den høye valgdeltakelsen.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg kan ikke si jeg er overrasket over at så mange stemte ja. Folk har vært veldig engasjerte i denne saken.

– Hvorfor tror du roansbyggen vil sammen med åfjordingene?

– Personlig så mener jeg at vi har mye å vinne på det, blant annet på samfunns- og næringsutvikling. Så sliter vi jo med veiene ut til Roan. Jeg tror nok en del folk har tenkt det samme. Så har næringslivet vært positive til sammenslåingen, svarer Eian.

%d bloggere liker dette: