Roan kan få rent drikkevann før nyttår

Adressa.no

Har hatt farlig høyt blyinnhold i vannet siden i vår.

Drikkevannet fra Sumstad vannverk i Roan har hatt for høyt innhold av bly siden mai i år.

Ny kilde

Om lag 50 husstander er berørt av problemene. Beboerne har hentet drikkevann fra tanker som kommunen har satt ut. Nå kan problemet omsider være løst.

I oktober ble det boret etter vann, og på Sumstad ble det funnet vann i rikelige mengder.

– Vi har boret etter vann på nytt et annet sted, og både mengden og kvaliteten er bra. Mattilsynet må godkjenne vannet før det kan brukes. Vi har tro på at vi kan få til dette før nyttår, men vi kan ikke forskuttere det, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland.

Mattilsynet krever at det skal tas prøver i tre måneder før vannet kan brukes. Kommunen har nå søkt om å få teste vannet i én måned før det brukes.

 

Har ikke påvist årsaken

Det er fortsatt ikke klart hvor blyet i drikkevannet på Sumstad kommer fra. Men det kan ha sammenheng med at det ligger en skytebane i nærheten, selv om dette ikke er påvist.

– Mattilsynet sier at de ikke vil godkjenne en vannkilde med en skytebane i nedslagsfeltet. Derfor har vi nå boret et annet sted, sier ordføreren.

Også et annet sted i Roan kommune, på Hopstad, er det vannproblemer. Her er det for lite drikkevann i brønnene. Også her er det boret, men foreløpig er det mer usikkert hvordan løsningen blir her.

%d bloggere liker dette: